R e k l a m a

Drwinia. Obowiązują już nowe stawki za odbiór śmieci

-

Od 1 stycznia w gminie Drwinia obowiązują nowe zasady odbioru śmieci. W górę poszły też stawki, bo w przetargu cena za wywóz odpadów z terenu gminy wzrosła o 62 proc.

Główna zmiana to wprowadzenie ustawowego obowiązku segregacji odpadów. Kto tego nie będzie robił, zapłaci dwukrotność ustalonej stawki.

W gminie zmieniono również sposób naliczania opłaty – dotąd mieszkańcy płacili tu „od gospodarstwa domowego”. Teraz będą płacić „od osoby”.

Nowe stawki opłat:

  • 16 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli odpady zbierane będą w sposób selektywny;
  • 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny

Jeśli mieszkańcy będą kompostować bioodpady we własnym zakresie, mogą liczyć na zmniejszenie opłaty o 2 zł od gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy muszą złożyć nowe deklaracje

W związku z wprowadzonymi zmianami wszyscy właściciele zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Drwinia zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji. Deklaracje zostaną mieszkańcom dostarczone przez sołtysów. Wypełnioną deklarację będzie można przekazać bezpośrednio sołtysom lub złożyć w Urzędzie Gminy w Drwini w pok. nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2020 r.

Ile gmina płaci za wywóz śmieci?

Poprzednia umowa na wywóz i zagospodarowanie odpadów opiewała na sumę 850 tys. zł. Była podpisana na dwa lata, czyli wychodziło 425 tys. zł rocznie. Nowa umowa została podpisana tylko na rok na kwotę 688 tys. zł. To wzrost o 62 proc.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc