Bruksela. Ludwik Węgrzyn ponownie delegatem Polski w Europejskim Komitecie Regionów

-

20 stycznia 2020 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję o mianowaniu Ludwika Węgrzyna jako przedstawiciela Polski na kolejną kadencję Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Członkiem stałym EKR został także Witold Kozłowski – marszałek Małopolski. Kadencja potrwa do 25 stycznia 2025 r.

Ludwik Węgrzyn to doświadczony samorządowiec – m.in. były starosta bocheński 3 kadencji (obecnie radny powiatu bocheńskiego) oraz były prezes Związku Powiatów Polskich. Obecnie jest ekspertem ZPP i jako przedstawiciel tej organizacji po raz kolejny został delegowany do pracy w Brukseli.

Członkiem stałym EKR został także Witold Kozłowski:

Składający się z 350 członków EKR ma istotny wpływ na kształtowanie polityki Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą reprezentanci władz lokalnych i regionalnych ze wszystkich Państw UE.

Do głównych funkcji Europejskiego Komitetu Regionów należą:

– opracowywanie opinii w sprawie wniosków legislacyjnych instytucji UE,
– promowanie dialogu i współpracy transgranicznej,
– monitorowanie prawidłowego wdrażania prawa unijnego na regionalnym i
lokalnym szczeblu,
– ocena potencjalnego wpływu wniosków ustawodawczych UE na mieszkańców.

Działalność w EKR oznacza bezpośredni wpływ na to, w jakim kierunku będą szły europejskie prace ustawodawcze. Zarówno Rada Europejska, jak i Komisja Europejska są zobowiązane zasięgać opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawach, które dotyczą samorządu terytorialnego, takich jak polityka regionalna, środowisko, kształcenie czy transport.

Dzięki Europejskiemu Komitetowi Regionów władze lokalne i regionalne krajów członkowskich mogą zabrać głos na temat opracowywanego prawa unijnego, które może oddziaływać na miasta i regiony.

Więcej informacji o Europejskim Komitecie Regionów, jak i jego działalności jest dostępnych na stronie: https://cor.europa.eu/pl/.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

wrzesień, 2022

X