R e k l a m a

Ludwik Węgrzyn patronem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bochni. Odsłonięto tablicę – ZDJĘCIA

-

We wtorek przy wejściu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Karolina w Bochni uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Ludwika Węgrzyna, wybitnego samorządowca, wieloletniego starostę bocheńskiego, który zmarł w październiku 2022 roku.

Tablicę odsłonili: Waldemara Węgrzyn – żona, Kamila Węgrzyn – wnuczka i Andrzej Węgrzyn – brat śp. Ludwika Węgrzyna.

Pomysłodawcą uczynienia Ludwika Węgrzyna patronem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest Rafał Rudka, który przez wiele lat współpracował z Ludwikiem Węgrzynem. O jego pomyśle pisaliśmy obszernie w tekście pt. „Ludwik Węgrzyn zostanie patronem ZOL?”.

Dziś z głębokim szacunkiem i uczuciem zadumy zgromadziliśmy się, aby uczcić pamięć niezwykłej postaci śp. Ludwika Węgrzyna, wybitnego samorządowca, męża stanu i człowieka oddanego sprawom społeczności lokalnej. Człowieka, który pozostawił niezatarte ślady w historii naszej społeczności. Jego oddanie na rzecz samorządu i bezinteresowna troska o dobro innych ludzi sprawiły, że dziś jesteśmy w miejscu, które było dla niego szczególnie ważne. Śp. Ludwik Węgrzyn był inicjatorem wielu istotnych przedsięwzięć na terenie naszego powiatu. Jego determinacja i wsparcie wpłynęły nie tylko na rozwój, ale także na kompleksowe kształtowanie naszego powiatu i regionu – mówił we wtorek radny Rafał Rudka, członek zarządu powiatu bocheńskiego.

Po nim głos zabrała Waldemara Węgrzyn, wdowa po Ludwiku Węgrzynie. – Ludwik od 1984 r. związany był z Bochnią, ziemią bocheńską, powiatem bocheńskim. Od zawsze był niestrudzonym samorządowcem, podejmował najtrudniejsze tematy służące mieszkańcom tej ziemi. Nie szczędził też sił w realizacji wytyczonych sobie celów. O efektach pracy samorządowej śp. Ludwika powiedziano i napisano już wiele. Jednym z ostatnich zadań realizowanych przez niego jako starostę bocheńskiego była budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w którym obecnie się znajdujemy. Pamiętam z jakim zapałem i determinacją przed laty mówił Ludwik o konieczności powstania takiego obiektu, jak wiele wysiłków podejmował, aby to marzenie się spełniło – mówiła łamiącym się od wzruszenia głosem Waldemara Węgrzyn.

Nasuwają mi się słowa rzymskiego poety Horacego, który kiedyś w jednej z pieśni napisał „Non omnis moriar”, czyli „nie wszystek umrę”. Myślę, że dzisiaj wsłuchując się w słowa pani Waldemary i radnego Rafała Rudki, który przypomniał tę całą spuściznę Ludwika Węgrzyna, te słowa są bardzo adekwatne do tego dzisiejszego spotkania. Jego dzisiaj z nami nie ma, ale jego spuścizna, to co dokonał przez całe swoje życie w politycy, samorządzie, będzie z nami na zawsze – stwierdził Adam Korta, starosta bocheński.

W spotkaniu wzięła również udział m.in. Lucyna Gajda z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, która odczytała list od wojewody Krzysztofa Jana Klęczara. Ponadto list do uczestników uroczystości skierował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z Hospicjum Stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni otwarto w październiku 2023 r., czyli rok po śmierci Ludwika Węgrzyna.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc