R e k l a m a

Ponad 2,6 mln zł dla Powiatu na Ośrodek Interwencji Kryzysowej i projekt Senior Wigor

-

W środę Adam Korta starosta bocheński odebrał listy intencyjne na łączną kwotę ponad 2 mln 600 tys. zł potwierdzające realizację przez Powiat Bocheński dwóch projektów dotyczących kontynuacji działalności Dziennego Domu Senior Wigor oraz rozszerzenia działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

– Jesteśmy jedynym powiatem w Małopolsce, który dostanie środki na realizację dwóch projektów. Łącznie otrzymamy ponad dwa i pół miliona złotych, co bardzo cieszy, gdyż działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej skierowana jest do rodzin, osób, które znajdują się w trudnej życiowej sytuacji i ta pomoc jest im bardzo potrzebna, a w „Seniorze Wigorze” mamy wiele wspaniałych starszych osób, którym dzięki tym środkom możemy oferować różne aktywności odpowiadające ich potrzebom – mówi Adam Korta starosta bocheński.

W ramach projektu „Rozszerzenie działalności OIK w Bochni” nastąpi zwiększenie liczby osób objętych wsparciem. W OIK będzie realizowana grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu znacząco zwiększy się także oferta profilaktyczna ,mająca zapobiegać występowaniu sytuacji kryzysowych oraz wykluczeniu społecznemu. Planuje się organizację cyklicznych spotkań, adresowanych do różnych grup społecznych i zawodowych, a zwłaszcza – rodziców uczniów szkół z powiatu bocheńskiego, pracowników oświaty, służby zdrowia i policji, oraz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Celem projektu „Senior Wigor – kontynuacja działalności” jest zwiększenie dostępności profesjonalnych usług społecznych dla osób starszych i ich opiekunów na terenie powiatu bocheńskiego. Wsparcie oferowane Seniorom obejmować będzie usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz aktywizująco–usprawniające. Seniorzy będą mogli korzystać z profesjonalnych zajęć terapeutycznych, w tym – terapii zajęciowej i muzykoterapii, a co ważne – także z fizjoterapii.

Dofinansowanie uzyskane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia