Miasto Bochnia pozyskało grant w ramach projektu „Zdalna szkoła”

-

Miasto Bochnia w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

„Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, który wprowadził nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz na potrzeby zgłaszane przez szkoły w Mieście Bochnia w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek sytemu oświaty” – zaznaczono w oficjalnym komunikacie przekazanym mediom w piątek.

„W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kształcenie odbywa się za pomocą metod i technik na odległość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbędnego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu nauczania w warunkach domowych. Niestety, wielu uczniów nie ma dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe” – podkreśla magistrat.

Pieniądze będą przeznaczone na zakup laptopów z oprogramowaniem, które trafią do bocheńskich szkół podstawowych, a następnie do dzieci na potrzeby zdalnej edukacji. Otrzymany grant nie wymaga wkładu własnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023