Trwają egzaminy zawodowe. 736 uczniów zdaje w szkołach powiatu

-

Od poniedziałku młodzież zmaga się z egzaminami zawodowymi. W szkołach podlegających pod Powiat Bocheński do egzaminów przystępuje w sumie 736 uczniów. Uczniowie piszą teorię oraz test praktyczny. Część pisemna to test wielokrotnego wyboru, natomiast część praktyczna obejmuje wykonanie wyrobu, usługi lub dokumentacji. Egzaminy potrwają do 9 lipca.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie należy uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów, natomiast z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Osoby, które nie przystąpił do egzaminu bądź nie uzyskały wymaganej liczby punktów, będą mogły przystąpić do egzaminu powtórnie. Uczeń, który zdał egzamin, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Zespół Szkół Nr 1 – do egzaminu przystąpiły 252 osoby, zmagając się z kwalifikacjami:

 • Użytkowanie obrabiarek skrawających – operator obrabiarek skrawających,
 • Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – technik pojazdów samochodowych,
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – ślusarz,
 • Montaż i eksploatacja systemów komputowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – technik grafik i poligrafii cyfrowej, technik informatyk,
 • Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych – technik grafik i poligrafii cyfrowej,
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych – technik elektryk, elektryk,
 • Obsługa magazynów, zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływów zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – technik logistyk,
 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – technik elektryk,
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – technik informatyk.

Zespół Szkół Nr 2 – 251 osób:

 • Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych – technik budownictwa,
 • Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych – technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów – technik geodeta,
 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zespół Szkół Nr 3 – 129 osób:

 • Prowadzenie sprzedaży zawód – sprzedawca,
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – technik ekonomista,
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji – technik hotelarstwa,
 • Sporządzanie potraw i napojów – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,
 • Planowanie i realizacja usług w recepcji – technik hotelarstwa,
 • Prowadzenie rachunkowości– technik ekonomista.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 98 osób:

 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz sporządzanie potraw i napojów – technik żywienia,
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, prowadzenie produkcji rolniczej – technik rolnik,
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – technik mechanik,
 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – monter,
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – technik reklamy,
 • Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych, wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich – technik BHP,
 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – technik ochrony,
 • Eksploatacja środków transportu drogowego – mechanik pojazdów samochodowych,
 • Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – technik logistyk.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 6 osób:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kucharz.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji Narodowej najpopularniejszymi zawodami w sesji letniej 2020 są: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik usług kosmetycznych, technik mechatronik, technik hotelarstwa, elektryk, technik budownictwa.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023