R e k l a m a

Miasto kupi kamienicę przy ul. Szewskiej 1?

-

Podczas czwartkowej sesji rady miasta burmistrz Bochni Stefan Kolawiński poinformował, że wpłynęła do niego oferta zakupu kamienicy przy ul. Szewskiej 1. Aby stać się właścicielem obiektu miasto musiałoby wyłożyć 3 mln zł.

Skomplikowana sytuacja prawna i pożar

Kamienica przy ul. Szewskiej 1 w Bochni ma skomplikowaną sytuację prawną. W latach 2009-2010 sąd nakazał Bochni wydać nieruchomość głównemu właścicielowi, ale do dziś nie doszło do przekazania nieruchomości. Poza tym właścicielami kilku mieszkań są osoby prywatne.

Pożar kamienicy przy ul. Szewskiej 1 w Bochni (2 czerwca 2018 r.).

Stan nieruchomości uległ znaczącemu pogorszeniu po pożarze dachu, do którego doszło 2 czerwca 2018 r. Rodziny z dwóch lokali na poddaszu nie miały szans na powrót do swoich mieszkań. Dach obiektu wymaga odbudowy.

Propozycja zakupu

O propozycji zakupu nieruchomości burmistrz Stefan Kolawiński poinformował podczas czytania sprawozdania z działalności za okres od ostatniej sesji. Najpierw przeczytał jedno zdanie dotyczące tego tematu: – „Przedstawiono mi ustną ofertę możliwości zakupu kamienicy przy ul. Szewskiej 1 w Bochni”.

Następnie rozwinął ten wątek.

Rozmawiałem z jedną z osób, które są współwłaścicielami tejże kamienicy i otrzymałem możliwość skonsultowania z państwem zakupu kamienicy przy ul. Szewskiej 1 za 3 mln złotych powiedział burmistrz Stefan Kolawiński zwracając się do radnych.

Poddaję to pod państwa rozwagę, żebyście podeszli z troską do ewentualnej możliwości zakupu tej kamienicy. Z tego co wiem informacja ta ma szerszy krąg zainteresowanych. Więc jeżeli rada miasta zdecydowałaby o zakupie tej nieruchomości to należałoby decyzję w tej sprawie podjąć szybko – zaznaczył Stefan Kolawiński.

Komentarz burmistrza

Mój osobisty komentarz jest taki, że cena za tę nieruchomość jest – w moim przekonaniu – wygórowana. Nie ma precyzyjnej możliwości wykorzystania tego obiektu na cele komunalne. Natomiast nakłady, dotyczące zakupu oraz późniejszego remontu, musielibyśmy ponieść bardzo duże. Zwrot poniesionych nakładów trwałby bardzo długo albo wręcz byłby nie do osiągnięcia – stwierdził burmistrz Stefan Kolawiński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia