R e k l a m a

Trwa remont pracowni gastronomicznej w bocheńskim ekonomiku

-

Do końca wakacji w Zespole Szkół nr 3 w Bochni zakończy się przebudowa pracowni gastronomicznej. To pierwszy etap projektu, na realizację którego powiat bocheński pozyskał ponad 2,7 miliona złotych dofinansowania ze środków europejskich.

Umowę na realizację tego zadania podpisali Wicestarosta Ryszard Drożdżak oraz Dyrektor ZS nr 3 w Bochni Piotr Czekaj. Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie wewnętrznych instalacji gazu, wentylacji mechanicznej, wody, kanalizacji oraz elektryki.

Prowadzone prace są częścią projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach projektu powstanie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze gastronomiczno-hotelarsko-turystycznym oraz uzupełniającym administracyjno-ekonomicznym – mówi wicestarosta Ryszard Drożdżak.

W kolejnych etapach projektu oprócz pracowni gastronomicznej w szkole powstanie mobilna pracownia rachunkowości. Ponadto uczniowie wezmą udział w konsultacjach i wizytach zawodoznawczych,  stażach i praktykach, a szczególnie uzdolnieni będą mogli się ubiegać się przyznanie stypendium.

Będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych: angielskiego, niemieckiego, z przedmiotów zawodowych: hotelarskich, gastronomicznych oraz w zawodzie sprzedawca. Zajęcia dydaktyczne wspomagające przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych, konkursów z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii oraz przedmiotów zawodowych w tym zajęcia kelnerskie, barmańskie, dietetyka, hotelarsko-turystyczne, przedsiębiorczość, rachunkowość.

Ciekawą propozycją będą z pewnością kursy branżowe m.in. carving, barista, barmański, sommelierski, kelnerski z flambirowaniem, barmański z elementami sommelierstwa, kasy fiskalnej, kuchnia molekularna, sztuki cukierniczej, animator czasu wolnego, księgi przychodów i rozchodów, arkusza kalkulacyjnego, płace i kadry, Płatnik, Jak założyć własną firmę, prawo jazdy kategorii B..

Projekt będzie realizowany do końca lipca 2023 roku, a jego całkowity koszt to ponad 3 miliony złotych. Powiat Bocheński pozyskał ponad 2,7 miliona złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023