R e k l a m a

Ruszyły konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030

-

Powiat Bocheński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2030, które potrwają do 12 listopada br.

Konsultacje są przeprowadzane w formie konsultacji otwartych elektronicznych za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych (portalngo.powiatbochenski.eu), gdzie każdy może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego projektu wypełniając formularz uwag.

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest włączenie do pracy nad projektem Strategii jak najszerszego grona Mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i Partnerów społeczno-gospodarczych oraz uzyskanie opinii dotyczących wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań Powiatu Bocheńskiego do 2030 roku – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu i opublikowane na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Projekt strategii i uchwała znajdują się TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2024