R e k l a m a

Bochnia. Czy radni uchwalą dziś wyższe podatki i opłaty za śmieci? Klub BWS apeluje do burmistrza i szefa Rady Miasta

-

O godz. 9:00 rozpocznie się sesja Rady Miasta, na której radni mają zająć się m.in. nową propozycją podwyżki stawek podatku od nieruchomości w Bochni oraz podwyżką opłat za odbiór odpadów.

Przed sesją trzech klub radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa rozesłał do mediów pismo, które skierował do burmistrza i przewodniczącego rady. Radni chcą, aby z podwyżek zrezygnować. Pełna treść dokumentu poniżej.

O planowanej podwyżce opłat za śmieci pisaliśmy TUTAJ.

O propozycji podwyżki stawek podatków od nieruchomości pisaliśmy TUTAJ.


Szanowny Pan Stefan Kolawiński
Burmistrz Miasta Bochnia
Szanowny Pan Bogdan Kosturkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta Bochnia

– z  prośbą  o odczytanie pisma na początku sesji RM dnia 26.11. br przed głosowaniem porządku obrad

1. W odpowiedzi na kolejną próbę forsowania przez  Pana Burmistrza Bochni podwyżek podatków od nieruchomości na 2021 r informujemy , że podtrzymujemy nasze stanowisko z 28 października br i  kategorycznie sprzeciwiamy się, aby w okresie wyniszczającej świat i  nasz kraj pandemii zwiększać obciążenia podatkowe mieszkańców Bochni oraz funkcjonujących tu pracodawców. Uważamy, że stawki podatkowe  w 2021 r należy zamrozić na poziomie stawek roku 2020. Szczególnie, że na wiosnę radni z Klubu PiS krytykując nasz apel o obniżenie w tym roku  opłat za lokale komunalne obiecywali publicznie, iż przygotują uchwałę, która obniży podatki w trakcie roku budżetowego. Jak się potem okazało , Burmistrz  – choć miał do tego prawo i uzasadnienie – nie obniżył stawek czynszów w obiektach należących do miasta  a Klub Radnych PiS nie przedłożył na sesji żadnego projektu uchwały o obniżenie podatków.

Minęło zaledwie kilka miesięcy, szaleje druga fala zarazy  lecz okazuje się , że Burmistrz i część radnych chcą teraz podatki podnosić. Taka decyzja świadczy o braku ekonomicznego wyczucia, braku zwykłej , ludzkiej empatii  a  dodatkowo – podważa zaufanie społeczeństwa naszego miasta do organów samorządowych , które powinny  godnie reprezentować mieszkańców .  Zaplanowany  lecz  wątpliwy wzrost dochodów o 650 tys. zł można z naddatkiem  zrekompensować  poprzez zmiany organizacyjne  w spółkach komunalnych oraz  Urzędzie Miasta i  miejskich instytucjach.

Reasumując  –  wnioskujemy o zdjęcie z porządku obrad  XXV Sesji RM zwołanej na dzień 26.11.2020r punktu 9e, dotyczącego nowych stawek podatku od nieruchomości. (Jednocześnie przypominamy, że gdy Rada nie uchwali nowych stawek na następny rok podatkowy to zgodnie z art.20 ust.1 Ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych , w nadchodzącym roku obowiązywać będą stawki z roku poprzedzającego).

2. Jednocześnie wnosimy, aby utrzymać w 2021 r stawkę opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w wys. 24 zł od 1 mieszkańca miesięcznie (tj.48 zł za śmieci niesegregowane) i nie zwiększać jej do proponowanej przez Burmistrza stawki  29,50 zł (tj. 59 zl za śmieci niesegregowane). Należy także zwiększyć do 5 zł ulgę za domowe kompostowanie odpadów zielonych (co wyliczono). Obowiązująca dotychczas w Bochni stawka tzw. opłaty śmieciowej  jest jedną  z najwyższych w województwie. Uważamy, że wystarczy uszczelnić „dziurawy” system nadzoru nad  ilością śmieci wywożonych z miasta na tzw. RIPOK-i , szczególnie że zmianie ulega sposób rozliczeń – z ryczałtowego na ilościowy. Niezbędne są także nowe deklaracje mieszkańców.

Bochnia, 26 listopada 2020 r

Jerzy Lysy
Damian Słonina
Janusz Możdżeń

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia