Bochnia. Będzie podwyżka opłat za odbiór śmieci? Jest konkretna propozycja

-

Bocheńscy urzędnicy przygotowali na najbliższą sesję Rady Miasta projekt uchwały, w którym proponują podwyżkę stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Obecna miesięczna stawka 24 zł od osoby ma od 1 stycznia 2021 r. zmienić się w 29,50 zł, a podwyższona opłata za niewypełnianie obowiązku segregacji ma wynosić 59 zł. Ostateczna decyzja należy do radnych.

Propozycja zmiany stawki to pokłosie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2021 roku. Jak już informowaliśmy na łamach Bochnianin.pl (link do tekstu TUTAJ) w drugim postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Konsorcjum firm BZUK i EKOMBUD chce 8,1 mln zł, czyli o około 2 mln zł więcej niż założył magistrat.

– „Po przeprowadzeniu analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Bochnia wynika, że jego szacowany miesięczny koszt będzie kształtował się na poziomie 675 121,50 złotych, na co składają się wszystkie wydatki ponoszone przez organizatora (…), z których zdecydowana większość obejmuje proces odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – co z kolei determinowane jest rozstrzygnięciem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i umową jaką Gmina Miasto Bochnia zawarła z wykonawcą zadania polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

– „Jednocześnie podkreślić należy, że gmina ma obowiązek pokryć z pobranych opłat całość kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” – zaznaczono w uzasadnieniu.

Ostateczna decyzja w sprawie ewentualnej podwyżki należy do radnych. Najbliższą sesję Rady Miasta Bochnia zaplanowano na 26 listopada.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2023