Bochnia. Jedna oferta w nowym przetargu na odbiór odpadów. Podwyżki nieuniknione?

-

W nowym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2021 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Konsorcjum firm BZUK i EKOMBUD chce 8,1 mln zł, czyli ok. 650 tys. zł mniej niż w pierwszym przetargu. Nadal jest to jednak aż o około 2 mln zł więcej niż założył magistrat.

W przetargu wpłynęły następujące oferty:

1) Konsorcjum firm: 1) Lider: Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, 2) Partner: EKOMBUD Sp. z o.o. ul. Partyzantów 24D, 32-700 Bochnia
cena brutto: 8 101 458 zł;
liczba akcji edukacyjnych: 4;
liczba samochodów spełniających normy emisji spalin EURO 6: 6.

W informacji z otwarcia ofert urzędnicy podali, że na sfinansowanie zamówienia zamierzają przeznaczyć 6 183 000 zł.

Przy wyborze oferty pod uwagę będą brane 3 kryteria:

  • cena (60 proc.);
  • edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (30 proc.);
  • aspekt środowiskowy (10 proc.).

Szczegółowo o powyższych kryteriach pisaliśmy TUTAJ.

Wynik przetargu będzie miał wpływ na stawkę opłat dokonywanych przez mieszkańców. Obecnie miesięczna opłata za odbiór odpadów w Bochni wynosi 24 zł od osoby, a brak segregacji może skutkować naliczeniem kary w wysokości 48 zł (na razie nikomu w Bochni nie są naliczane takie kary).

Jeżeli magistrat wybierze ofertę złożoną przez konsorcjum firm BZUK i EKOMBUD to bez zmiany sposobu naliczania opłat (teraz jest to od liczby mieszkańców na podstawie deklaracji) przy obecnych danych (liczba mieszkańców Bochni wg deklaracji na sierpień 2020 r. to 24 603 osoby), aby system się bilansował miesięczna stawka musiałaby wynosić ok. 27,50 zł.

Przetarg dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg został unieważniony. Konsorcjum firm BZUK i EKOMBUD chciało wtedy 8 750 297 zł, a FBSerwis Karpatia z Tarnowa 11 962 310,58 zł. Przed ogłoszeniem drugiego postępowania zmieniono założenia przetargowe – np. podano mniejszą niż poprzednio szacunkową wagę odpadów.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

listopad, 2022