R e k l a m a

Trwa rozbudowa skrzyżowania ul. Brzeźnicka – ul. Krzyżaki

-

Trwają prace na skrzyżowaniu ulicy Brzeźnickiej (droga powiatowa) i ul. Krzyżaki (droga gminna) na granicy Bochni i Brzeźnicy. Koszt inwestycji wynosi ponad 800 tys. zł.

Dzięki modernizacji skrzyżowania poprawią się warunki ruchu, ale będzie przede wszystkim bezpieczniej, zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

Drogowcy poszerzą jezdnię drogi powiatowej i gminnej oraz dostosują ją do obowiązujących parametrów technicznych. Przebudują zjazdy, odwodnienie i sieci teletechniczne. Powstaną chodniki i pobocza. Umocnione zostaną też skarpy płytami ażurowymi i zamontowane bariery drogowe wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.

Inwestycja jest realizowana przez Powiat Bocheński we współpracy z Gminą Miasta Bochnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia