R e k l a m a

Bochnia. Dziś głosowanie w sprawie podwyżek opłat za śmieci – OŚWIADCZENIE klubu BWS

-

– Uzasadnienie do kolejnej podwyżki jest pełne błędów, a nawet przekłamań – twierdzi Jerzy Lysy, szef klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa. Na dzisiejszej sesji trójka radnych z BWS ponownie zagłosuje przeciw ustalaniu nowych stawek opłat za odbiór odpadów od mieszkańców Bochni.

O sprawie planowanych podwyżek piszemy od kilku dni – to obecnie najbardziej gorący temat w lokalnym samorządzie. Po głosowaniach tydzień temu, kiedy projekt uchwały nie przeszedł w głosowaniu, władze Bochni znalazły się w trudnej sytuacji, bo obecna umowa z operatorem obowiązuje tylko do końca roku, a nowej nie można podpisać „bez pokrycia” (to wpływy z opłat mają bilansować koszty wywozu śmieci).

Obszerną relację z dyskusji, która odbyła się na sesji w czwartek 26 listopada przeczytacie w Bochnianin.pl – TUTAJ.

Po fiasku głosowania burmistrz zawnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej (czytaj TUTAJ). Radni ponownie zajmą się projektem uchwały, która ma podwyższyć opłatę za odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców Bochni z 24 zł na 29,50 zł (o 23 proc. więcej). Dlaczego stawka wynosi akurat tyle? – piszemy o tym TUTAJ.

Dzień przed sesją nadzwyczajną szef klubu radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa rozesłał do mediów oświadczenie. Postuluje w nim, aby nie zwiększać opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi. – Trzeba uszczelnić „dziurawy” system nadzoru nad ilością śmieci wywożonych z miasta (…) Niezbędne jest zebranie od mieszkańców nowych deklaracji dotyczących gospodarki odpadami (…) – podpowiada kroki konieczne do podjęcia Jerzy Lysy.

Pełna treść oświadczenia poniżej.

Tydzień temu do zatwierdzenia projektu uchwały podwyżek zabrakło tylko 1 głosu. Bardzo możliwe, że gdyby nie problemy techniczne, zostałaby ona przyjęta już wtedy.


OŚWIADCZENIE

Klubu Radnych  „Bocheńska Wspólnota Samorządowa”  w sprawie opłat za odbiór śmieci w 2021 r.

Działając w imieniu Klubu Radnych BWS ponownie zwracam się do Burmistrza i Radnych Miasta Bochnia, aby utrzymać w 2021 r stawkę opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w wys. 24 zł od 1 mieszkańca miesięcznie (tj.48 zł za śmieci niesegregowane) i nie zwiększać jej do proponowanej przez Burmistrza stawki  29,50 zł  (tj. 59 zl za śmieci niesegregowane). Należy także zwiększyć do 5 zł ulgę za domowe kompostowanie odpadów zielonych (co  wyliczono w trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej).

Obowiązująca aktualnie w Bochni stawka tzw. opłaty śmieciowej  w wys. 24 zł jest jedną z wyższych w województwie i przyjęta została w dziwnych okolicznościach na początku 2020 r w formie aneksu do umowy, na podstawie której Zleceniobiorca (konsorcjum BZUK z firmą prywatną) pierwotnie powinien był do końca grudnia 2020 stosować  stawkę opłaty miesięcznej w wys. 17 zł od 1 mieszkańca.

Uzasadnienie do kolejnej podwyżki jest pełne błędów, a nawet przekłamań. Trzeba uszczelnić „dziurawy” system nadzoru nad ilością śmieci wywożonych z miasta na tzw. RIPOK-i, szczególnie że zmianie ulega sposób rozliczeń – z ryczałtowego na ilościowy. Niezbędne jest zebranie od mieszkańców nowych deklaracji dotyczących gospodarki odpadami. Przy obecnym stanie zatrudnienia w UM Bochnia jest  to operacja możliwa do wykonania w ciągu 2-3 tygodni i pozwoli znacząco zmniejszyć  tzw. szarą  strefę producentów odpadów.

Rozpisanie nowego przetargu powinno być poprzedzone opracowaniem nowej specyfikacji, która nie będzie dyskwalifikować niewielkich firm (jak np. BZUK) zajmujących się gospodarką odpadami. Miejska spółka powinna zostać odpowiednio doposażona i musi skupić się na obsłudze miasta Bochni, a nie innych gmin, co jest obecnie praktykowane przez BZUK.

Na koniec pragnę podkreślić, że powszechny  sprzeciw budzi  zamówiona w lokalnych portalach pseudo-informacja ze strony osób podpisujących się  „Urząd Miasta Bochnia”. Czy ma ona na celu rozmydlenie powodów kolejnej próby forsowania podwyżki przez Burmistrza Kolawińskiego i jego ekipę na  sesji nadzwyczajnej, o której zwołanie zawnioskował Burmistrz?

Nie pierwszy raz w ostatnim czasie w  Bochni  za pieniądze podatników anonimowi urzędnicy próbują wpływać na  decyzje suwerennej Rady Miasta.

Bochnia, 2.12.2020 r

W imieniu Klubu Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa
Przewodniczący Klubu Jerzy Lysy

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc