Intensywne opady śniegu. PINB apeluje do właścicieli i zarządców budynków

-

– W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych – apeluje w specjalnym komunikacie Renata Kaczmarczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bochni.

Zgodnie z przepisami, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachu,
a także usuwanie z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

Przy okazji Renata Kaczmarczyk przypomina:

– Należy również pamiętać o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych. Uniemożliwianie czy też ograniczanie odpływu produktów spalania, związane z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze jest najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla. Dlatego należy okresowo usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz nie zasłaniać otworów nawiewnych i wywiewnych. Instalacje gazowe oraz przewody kominowe powinny być poddane kontroli, co najmniej raz w roku.

PINB zwraca także uwagę, że kto nie spełnia obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X