R e k l a m a

Bochnia. Po wniosku 3 radnych RIO sprawdziła uchwałę ws. podwyżki stawek za odbiór odpadów

-

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zbadała uchwałę Rady Miasta Bochnia z 3 grudnia 2020 r. określającą stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nie stwierdziła naruszenia prawa. Kolegium Izby sprawdzało uchwałę, bo skargę wnieśli radni z klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa. Zaznaczono jednak, że podczas najbliższej kontroli RIO zbada zasygnalizowane przez radnych zagadnienia.

Jak już informowaliśmy w grudniu 2020 r. klub radnych Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej (Damian Słonina, Janusz Możdżeń, Jerzy Lysy) zawnioskował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Bochnia określającej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W piśmie tym radni chcieli również kontroli dotyczącej aneksowania poprzedniej umowy na odbiór odpadów oraz przeprowadzenia kontroli ostatniego przetargu na odbiór odpadów w 2021 r. Link do naszej publikacji w tym temacie – TUTAJ (w tekście pełna treść listu skierowanego do RIO).

W odpowiedzi na pytania zadane przez Bochnianin.pl Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie przekazała, że odpowiedź na skargę radnych klubu BWS została udzielona w piśmie z 5 stycznia br.

W odpowiedzi zawarto m.in. następującą treść:

– „W związku ze złożoną przez Pana (chodzi o Jerzego Lysego, bo to on reprezentował w tym piśmie klub BWS – przyp. red.) skargą do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 23 grudnia 2020 r., sprostowaną w dniu 24 grudnia 2020 r. informuję, że uchwała Nr XXVI/241/20 Rady Miasta Bochnia z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnień z części opłaty była przedmiotem badania na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 5 stycznia 2021 roku. Kolegium Izby nie stwierdziło naruszenia prawa uzasadniającego wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego” – poinformował Wojciech Lachiewicz, zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

– „Jednocześnie Kolegium Izby zawiadamia, że przepisy ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137), dopuszczają możliwość podjęcia działań kontrolnych, których oczekuje Pan jak wynika w treści pisma od tut. Izby, wyłącznie na wniosek jednostek samorządu terytorialnego (lub ich związków) oraz organów administracji rządowej (agencji lub funduszy celowych w przypadku przekazania środków publicznych na rzecz tych podmiotów)” – przekazał Wojciech Lachiewicz.

– „Niezależnie od powyższego informuję, że podczas kolejnej kontroli Miasta Bochnia obejmującej swym zakresem funkcjonowanie gospodarki finansowej tej jednostki, Izba zbada zasygnalizowane przez Pana zagadnienia, w granicach uprawnień określonych ww. ustawą” – dodał Wojciech Lachiewicz.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta temat poruszył radny Jerzy Lysy. Z jego wypowiedzi wynikało, że odpowiedź z RIO nie dotarła do biura rady, choć radny zna jej treść. Dopytywał też burmistrza Stefana Kolawińskiego, czy odpowiedź trafiła do jego sekretariatu, a gospodarz miasta przyznał, że nie pamięta, aby miał przed sobą takie pismo.

Radny Jerzy Lysy zapowiedział, że zamierza zainteresować sprawą Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Chciałbym poinformować, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie uznała naszych racji tzn. nie stwierdziła nieważności tejże uchwały, bo my wnioskowaliśmy ze względów oczywistych. Przy błędzie w założeniach ustalano tę kwotę jednostkową, były to dane sprzed poprzedniego przetargu, czyli z 2017 r. (szacunki dotyczące wagi odpadów podane w drugim przetargu, zakończonym podpisaniem umowy na odbiór odpadów w 2021 r., oparto o dane z 2019 r. – przyp. red.). W związku z tym informuję również publicznie, że zamierzamy zaskarżyć tę procedurę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego albowiem uważamy, że i tak wysoka opłata, która wynosiła wtedy 24 zł, została wywindowana w sposób dramatycznie wysoki – powiedział Jerzy Lysy.

Informuję państwa jednocześnie, że informacje dla radnych jakoby miasto nie mogło dopłacać do śmieci są nieprawdą, gdyż przypadek Niepołomic – sprzed dosłownie kilku dni, tę informację podał portal Bochnianin.pl (od lutego mieszkańcy Niepołomic będą płacić 30 zł na miesiąc, a gmina dopłaci do systemu 3,4 mln zł – pisaliśmy o tym TUTAJ) – wskazuje, że gmina Niepołomice dopłaca niebagatelne kwoty do śmieci, po to, żeby ulżyć mieszkańcom – dodał radny Jerzy Lysy.

Ciekawe skąd gmina ma te pieniądze? Bo mnie się wydaje, że od swoich podatników… – dopowiedział Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024