R e k l a m a

Radni przeciwko petycji w sprawie „równego traktowania obywateli”

-

Podczas ostatniej sesji bocheńscy radni odrzucili kolejną petycję. Tym razem jej tematem było podjęcie uchwały w sprawie… równego traktowania obywateli.

Przedmiotem petycji złożonej przez P. G. (mieszkaniec Dobczyc) było procedowanie uchwały „gwarantującej równość wszystkich obywateli wobec prawa oraz wykluczającej segregację i dyskryminację w obrębie miasta Bochnia”.

– „Składam petycję w sprawie procedowania w gminie projektu uchwały, mającej na celu zapewnienie obywatelom gminy równego traktowania w myśl art. 32 konstytucji i wnoszę o podjęcie działań/ czynności/ decyzji celem: podjęcia głosowania uchwały na sesji rady gminy, że wszyscy obywatele są równi wobec praca i nie będzie segregacji, wykluczeni oraz dyskryminacji, ani teraz, ani w przyszłości w obrębie miasta Bochnia” – napisał autor petycji (pisownia oryginalna).

Petycją zajmowała się komisja skarg, wniosków i petycji.

Autorem tej petycji jest pan P. G., który domaga się podjęcia działań, ewentualnie nawet jakiejś uchwały, aby miasto równo traktowało wobec prawa wszystkich obywateli, z wykluczeniem jakichś dyskryminacji i nierównych praw. Nasza komisja stwierdziła ponad wszelką wątpliwość, że na terenie miasta nie ma czegoś takiego jak nierówne traktowanie, dyskryminacja obywateli. Ponadto temat równego traktowania, równych praw obywateli jest konstytucyjnym prawem i w związku z tym komisja stwierdziła, że nie mamy potrzeby niejako powielać tych praw, które gwarantuje konstytucja. Komisja w pełnym składzie jednogłośnie uznała tę petycję za bezzasadną – powiedział podczas sesji radny Kazimierz Wróbel, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Wynik głosowania na forum Rady Miasta Bochnia był jednogłośny. Wszyscy radni, którzy wzięli udział w głosowaniu (19 osób) byli za stanowiskiem komisji skarg, wniosków i petycji, czyli przeciwko petycji (nie głosowali: Zenona Banasiak i Jerzy Lysy).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia