R e k l a m a

Gmina Bochnia. Powstało stowarzyszenie „Chcemy Dobrego Gospodarza”

-

9 kwietnia 2021 r. zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Chcemy Dobrego Gospodarza. Siedziba znajduje się w Proszówkach – poinformował w komunikacie prasowym rozesłanym dziś do mediów prezes zarządu stowarzyszenia Jacek Salamon. Jak wyjaśnił, jednym z celów organizacji będzie „monitorowanie pracy instytucji samorządowych” w gminie Bochnia.

Pod taką samą nazwą („Chcemy Dobrego Gospodarza”) funkcjonuje już w Radzie Gminy Bochnia trzyosobowy opozycyjny klub radnych – są oni zresztą inicjatorami założenia nowego stowarzyszenia. Z kolei prezes nowej organizacji dr hab. inż. Jacek Salamon w 2018 roku startował w wyborach na wójta w barwach komitetu wyborczego „CDG” (na co dzień pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie).

Sekretarzem stowarzyszenia wybrano Zbigniewa Pikułę, działacza społecznego z Majkowic. Skarbnikiem Stowarzyszenia został Witold Kowalski, wieloletni radny Gminy Bochnia ze Stradomki. Stowarzyszenie wybrało także Komisję Rewizyjną, którą tworzą: Edyta Bania-Krysa z Łapczycy, Stanisław Rozum ze Stradomki i Artur Tabor z Buczyny.

– Główne cele Stowarzyszenia to dbałość o rozwój Gminy Bochnia i umocnienie społecznej aktywności mieszkańców regionu. Stowarzyszenie deklaruje podejmowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym, socjalnym, kulturalnym, ekologicznym i oświatowym – wylicza Jacek Salamon. – Bardzo ważnym kierunkiem działań zmierzających do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego będzie monitorowanie pracy instytucji samorządowych. Przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia będzie m.in. wydatkowanie środków publicznych. Planowane jest bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy, w tym także obrona przed krzywdzącymi decyzjami urzędników – deklaruje prezes organizacji.

Jacek Salamon dodaje także: – Należy podkreślić, że od kilku lat w Radzie Gminy Bochnia działa Klub Radnych o tej samej, co nazwa Stowarzyszenia, którego członkowie wykazują duże zaangażowanie w rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności, m.in. przyczynili się do zwiększenia nadzoru NFZ nad funkcjonowaniem gminnej służby zdrowia. Obecnie, zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez wielu mieszkańców, byli oni inicjatorami utworzenia Stowarzyszenia.

„Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco będzie informował opinię publiczną o podejmowanych
działaniach. Jednocześnie zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy do współpracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 600 332 993″ – czytamy w komunikacie prasowym.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc