R e k l a m a

400 tys. zł z budżetu województwa na zabytki w powiecie bocheńskim

-

Małopolski sejmik zatwierdził dziś przyznanie dotacji, dzięki którym zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Z całkowitej puli 5 mln zł aż 400 tys. zł trafi do powiatu bocheńskiego.

Udzielenie dotacji z budżetu województwa małopolskiego jest odpowiedzią na wnioski właścicieli zabytków. Pozwolą one na wykonanie wielu prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które zapobiegną zniszczeniu wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego.

W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę ponad dwukrotnie wyższą niż dotychczas. Dofinansowano w sumie 83 wnioski.

Marszałek Witold Kozłowski poinformował, że w miarę możliwości jeszcze w tym roku zostanie przeznaczona część budżetu na konserwacje dodatkowych zabytków ze zgłoszonej listy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc