R e k l a m a

Będą zwolnienia z podatków dla przedsiębiorców z Bochni? W czwartek zdecydują o tym radni

-

W programie czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia są projekty dwóch uchwał złożonych przez „Koalicję Obywatelską na rzecz lokalnych przedsiębiorców” w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Sprawa związana jest ze wsparciem dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Projekty uchwał dotyczą:

  • zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miasta Bochnia i zwrotu określonej części opłaty;
  • zwolnień od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (chodzi o zwolnienie za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla firm działających m.in. w branży gastronomicznej, artystycznej, rozrywkowej, sportowej, rekreacyjnej, hotelarskiej, fryzjerskiej, kosmetycznej, czy prowadzących salony tatuażu i piercingu).

O pomyśle wprowadzenia tych dwóch uchwał przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili już w kwietniu – pisaliśmy o tym TUTAJ.

Taka inicjatywa uchwałodawcza potrzebowała w obu przypadkach przynajmniej 300 podpisów. Po ich zebraniu (377 i 385 podpisów) projekty uchwał zostały złożone w Urzędzie Miasta Bochnia (więcej na ten temat TUTAJ).

Ostatnio dokumenty trafiły do radnych i są w programie najbliższej sesji Rady Miasta Bochnia. Do projektów uchwał magistrat załączył opinie w zakresie skutków finansowych związanych z wprowadzeniem tych dokumentów.

Z opinii do uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości wynika, że na podstawie informacji będących w posiadaniu ewidencji podatkowej nie da się oszacować uszczuplenia dochodów z tytułu podjęcia tej uchwały. Skarbnik Ewa Dudek zwróciła też uwagę, że uszczuplenie dochodów „przełoży się na spadek możliwości inwestycyjnych gminy”.

W przypadku zwolnień z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych szacunkowe uszczuplenie dochodów to prawie 23 tys. zł. Zwolnienie dotyczyłoby 32 przedsiębiorców prowadzących 35 punktów gastronomicznych. Magistrat poinformował przy tym, że może się to przełożyć na finansowanie działalności Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka”, którego budżet w znaczącej części pokrywany jest z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nad sprawą pochylili się już radni komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów. W rozmowie z Bochnianin.pl radny Jan Balicki, przewodniczący tej komisji, poinformował, że w obu przypadkach opinie komisji finansów są negatywne.

Decyzja należy jednak do całej Rady Miasta. Sesję zaplanowano na czwartek 26 sierpnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia