Muzealna Akademia Historyczna: „Pochwała Bochni sprzed lat”

-

Ostatnie tegoroczne wakacyjne spotkanie Muzealnej Akademii Historycznej zaplanowano na piątek 27 sierpnia. O godz. 17:30 w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni dyrektor Jan Flasza zaprezentuje temat „Pochwała Bochni sprzed lat – pochwała Bochni po latach?”.

Mity odgrywają niezwykłą rolę w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości. Czasem ich wpływ jest zbawienny poprzez wzbogacanie i kształtowanie współczesności. Bywa jednak również destrukcyjny, hamując wolę zmian. Mity zatem z jednej strony chronią tradycję, lecz zarazem mogą czynić ją zamkniętą i odporną na zmiany.

Każdy niemal ośrodek, zwłaszcza legitymujący się wielowiekową przeszłością historyczną, posiada własne mity. Co więcej, bywa, że takie mity świadomie lub podświadomie kształtuje. Jeden z bocheńskich mitów zrodził się zapewne dzięki niepozornej książce Antoniego Waśkowskiego z 1956 roku pt. „Znajomi z tamtych czasów”, w której autor opisał m.in. bocheńską pracownię malarza i literata Ludwika Stasiaka z jej oddziaływaniem kulturotwórczym. Do dziś żywimy się tym mitem chociażby charakteryzując bocheńskie środowisko artystyczne pierwszej połowy ubiegłego wieku.

Innym odrębnym mitem bocheńskim była rola i znaczenie bocheńskiego gimnazjum (później również liceum), założonego w 1817 r. Rodzi się pytanie: czy wciąż jeszcze, i jak dalece, te i inne mity kształtują naszą lokalną świadomość, i co z tego może wynikać. Czy są szansą na wzmocnienie działań współczesnych, czy przeciwnie – ograniczają je, a niekiedy wręcz osłabiają.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023