Rada Powiatu. Nieudana próba odwołania przewodniczącej Bernadetty Gąsiorek

-

Radnym Prawa i Sprawiedliwości nie udało się odwołać przewodniczącej Rady Powiatu w Bochni Bernadetty Gąsiorek. Podczas sobotniej nadzwyczajnej sesji za odwołaniem zagłosowało 11 radnych, a 12 było przeciwko.

Zgodnie z ustaleniami Bochnianin.pl, pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji podpisało się sześciu radnych (to minimalny wymóg formalny) z klubu Prawo i Sprawiedliwość. W sobotę podczas sesji doprecyzowano, że pod wnioskiem podpisali się: Rafał Sroka, Piotr Bartyzel, Marek Patalita, Józef Mroczek, Józef Radzięta i Paweł Leśniak.

Treść wniosku odczytała na sesji przewodnicząca Bernadetta Gąsiorek. Poniżej uzasadnienie do wniosku:

Z naszej strony chcemy sprawnego kierowania obradami, a nie chaosu. Chcemy również, żeby największy klub w Radzie Powiatu miał swojego przedstawiciela w prezydium rady. Tematy te są pilne i dlatego nimi uzasadniamy wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji”.

Ponieważ nikt nie poprosił o głos i nie było dyskusji, od razu przystąpiono do głosowania.

W tajnym głosowaniu 11 radnych zagłosowało za odwołaniem Bernadetty Gąsiorek z funkcji Rady Powiatu w Bochni, a 12 było przeciwko.

Do odwołania zabrakło więc jednego głosu, bo rada powiatu wybiera/odwołuje przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023