R e k l a m a

Bocheńska delegacja na obchodach 100-lecia uzdrowiska w Bad Salzdetfurth

-

W dniach od 14 do 17 października 2021 r. bocheńska delegacja na czele z burmistrzem Stefanem Kolawińskim wzięła udział w uroczystościach jubileuszowych 100-lecia połączenia Salzdetfurth z częścią uzdrowiskową Bad.  

Na zaproszenie burmistrza Björna Gryschki z partnerskiego miasta w Niemczech, w obchodach uczestniczyły również delegacje z partnerskich miast Yate w Wielkiej Brytanii oraz Kelbra z Niemiec.

Punktem kulminacyjnym wizyty były uroczystości związane ze 100-leciem Zdroju–Bad, gdzie zwiedzający mogli podziwiać park, w którym znajdują się między innymi tężnie solankowe oraz sanatorium słynące z wysokiej jakości zabiegów solankowych i borowinowych. 

W trakcie oficjalnej części burmistrz Stefan Kolawiński oraz jego zastępcy: Gustaw Korta i Robert Cerazy wręczyli gospodarzowi Bad Salzdetfurth okolicznościowy adres oraz obraz „Tężnia Bochnia” namalowany przez naszego lokalnego artystę Adama Faglio. 

Podczas pobytu goście zwiedzili również ważne dla miasta i nowo powstałe miejsca, m.in. odnowiony rynek oraz oddane niedawno do użytku Centrum Informacji Turystycznej i nowoczesny cyclo-park. Delegacja z Bochni miała również okazję zobaczyć nową siedzibę lokalnego muzeum górnictwa, którym kieruje Jan Ludyga – Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia.

Prowadzono także szereg wspólnych, ważnych rozmów, w trakcie których podsumowywano dotychczasową współpracę miast partnerskich, ale także perspektywy dalszego, wspólnego rozwoju i kolejnych kontaktów. Omawiano nowe projekty w kontekście obecnej sytuacji pandemicznej i plany na następne lata. 

Przedstawiciele miast partnerskich mieli także okazję przedstawić swoje dokonania z ostatnich lat. Pokazane efekty naszych działań w przestrzeniach miejskich Bochni zostały bardzo pozytywnie odebrane, a bocheńska delegacja odebrała szereg gratulacji i wyrazów uznania.  

Nie zapomniano także o promocji Solnego Grodu. Do centrum informacji w Badzie dostarczono materiały promocyjne, natomiast ze strony niemieckiej delegacja otrzymała foldery do powstającego Centrum Informacji Turystycznej w Bochni. 

Każdy uczestnik spotkania został także obdarowany przez naszą delegację upominkami i folderami podkreślającymi specyficzny charakter naszego miasta. Nawet przygotowane na tę okoliczność pierniki, cieszące się ogromną popularnością wśród zgromadzonych, w swojej formie zawierały akcenty bocheńskie, narodowościowe, ale i honorujące jubileusz partnerskiego miasta Bad Salzdetfurth. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia