R e k l a m a

Rada Powiatu w Bochni. Jest wniosek o wygaszenie mandatu radnego Józefa Mroczka

-

Do wojewody małopolskiego oraz przewodniczącej Rady Powiatu w Bochni został wysłany wniosek o wygaszenie mandatu radnego powiatowego Józefa Mroczka (klub Prawo i Sprawiedliwość). Wnioskodawca twierdzi, że radny mieszka poza powiatem bocheńskim, co jest podstawą do utraty prawa wybieralności, czyli w praktyce zakończenia sprawowania mandatu radnego.

Nadawcą wniosku skierowanego do wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i przesłanego do wiadomości przewodniczącej Rady Powiatu w Bochni Bernadetty Gąsiorek jest mieszkaniec Krakowa (dane osobowe do wiadomości redakcji).

Wnioskodawca podał dokładny adres nieruchomości położonej na terenie Krakowa, gdzie według jego informacji najpewniej mieszka radny Józef Mroczek. – „Jest tam stale widywany, parkuje samochód i wykonuje codzienne funkcje życiowe” – wskazano we wniosku.

Jeśli ta informacja się potwierdzi to Józef Mroczek powinien utracić mandat radnego powiatu bocheńskiego. Wskazują na to następujące przepisy kodeksu wyborczego:

  • art. 10 § 1 pkt. 3 lit. b – „Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio tego powiatu i województwa”;
  • art. 11 § 1 pkt. 5 – „Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – osoba mająca prawo wybierania tych organów”;
  • art. 383 § 1 pkt. 2 – „Wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów”.

Przesłanie wspomnianego pisma uruchomia przewidzianą przepisami procedurę.

Zgodnie z kodeksem wyborczym wygaśnięciem mandatu radnego w przypadku utraty prawa wybieralności powinna zająć się rada podejmując stosowną uchwałę w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Stanowi o tym art. 383 § 2 kodeksu wyborczego. Z kolei w art. 383 § 3 dodano, że „przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień”.

W wyborach samorządowych w 2018 roku Józef Mroczek otrzymał 791 głosów w okręgu nr 5 obejmującym gminy: Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Żegocina.

W rozmowie z Bochnianin.pl radny Józef Mroczek zapewnił, że nadal mieszka na terenie jednej z czterech wyżej wymienionych gmin, choć nie chciał sprecyzować, na terenie której z nich. W karcie informacyjnej wyborów z 2018 r. jako adres zamieszkania widnieje miejscowość Bełdno w gminie Żegocina.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc