Małopolska: ZUS wypłacił już 269 tys. „czternastek”

-

Ruszyła wypłata tzw. czternastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Trafiają one do uprawnionych osób razem z listopadowym świadczeniem głównym. Małopolskie oddziały ZUS wypłaciły już 269 tys. czternastych emerytur.

Dodatkowe świadczenie w tym roku wynosi 1250,88 zł brutto. Otrzymają je osoby, które na 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie m.in. emerytury, renty, renty socjalnej czy świadczenia przedemerytalnego. „Czternastka” nie przysługuje osobom, którym na ten dzień zawieszono wypłatę świadczenia (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków).

Pełna kwota trafi do tych osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają kwotę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli emerytura wynosi 3000 zł, „czternastka” jest pomniejszona o 100 złotych.

Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku.

Ważne! Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie są dokonywane potrącenia i egzekucje.

W kwietniu tego roku m.in. emeryci i renciści otrzymali już „trzynastkę” w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie przysługiwało w pełnej wysokości, bez względu na kwotę pobieranego świadczenia podstawowego.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X