R e k l a m a

Ludwik Węgrzyn w prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

-

O wyborze do tego gremium Ludwik Węgrzyn poinformował na Twitterze. Bocheński samorządowiec jest w składzie polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli od wielu lat, teraz zasiądzie w jego prezydium.

Fot. facebook.com/ludwik.wegrzyn

Europejski Komitet Regionów (za Wikipedią): to organ doradczy i opiniodawczy, powołany do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht. Jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej. Wypowiada się w imieniu władz szczebla niższego niż krajowy (tj. regionów, hrabstw, prowincji, gmin i miast) w ramach struktury instytucjonalnej UE.

Prezydium, do którego został wybrany Ludwik Węgrzyn, jest organem zarządzającym Komitetem Regionów. Należy do niego przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący, 28 wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego), przewodniczący grup politycznych KR-u i inni członkowie delegacji krajowych.

Prezydium zbiera się zazwyczaj siedem lub osiem razy w roku, sporządza program polityczny Komitetu i wydaje administracji instrukcje dotyczące wykonania podejmowanych przez siebie decyzji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia