Ludwik Węgrzyn w składzie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

-

Doświadczony bocheński samorządowiec Ludwik Węgrzyn został ponownie powołany do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

– Aby tworzyć dobre rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami potrzebna jest współpraca administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracodawców – powiedziała minister Marlena Maląg podczas październikowego spotkania inaugurującego VIII kadencję Rady.

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Do jej zadań należy w szczególności przedstawianie propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnościami, rozwiązań w zakresie zaspokajania ich potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących poprawy funkcjonowania tego środowiska.

W skład Rady wchodzą zarówno przedstawiciele organów administracji rządowej (5 osób), jednostek samorządu terytorialnego (5), organizacji zawodowych (9), jak również organizacji pozarządowych (20).

Ludwik Węgrzyn został powołany do składu Rady po raz drugi – ponownie jako przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

wrzesień, 2022

X