Bochnia. Przegłosowano podwyżkę opłat za odbiór odpadów. Od stycznia 33 zł od osoby za miesiąc

-

Bocheńscy radni przychylili się do propozycji urzędników i zwiększyli z 29,50 zł na 33 zł miesięczną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Nowa stawka będzie obowiązywała od stycznia 2022 roku.

Podwyżka podyktowana jest kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w przyszłym roku. Główna składowa tych kosztów to opłata za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Dlaczego 33 zł?

Jedyna oferta jaka wpłynęła w przetargu na to zadanie opiewa na 9 mln 143 tys. zł (to kwota za cały rok). Wykonawcą usługi będzie tak jak dotychczas konsorcjum firm BZUK (lider) i Ekombud (partner).

Oprócz tej usługi na koszty systemu składają się jeszcze utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), obsługa administracyjna, obniżka za kompostowanie odpadów zielonych, edukacja ekologiczna. Dokładne kwoty tych zadań podawaliśmy TUTAJ.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do uchwały zmieniającej stawkę miesięczne koszty szacowane są na 811 525,65 zł. Biorąc pod uwagę, że według deklaracji „śmieciowych” Bochnię zamieszkuje obecnie 24 840 osób, wyliczono miesięczną stawkę na poziomie 33 zł.

Z kolei kara za niesegregowanie będzie wynosiła 66 zł, choć do tej pory nikt w Bochni nie musiał jeszcze jej płacić.

W uchwale jest również mowa o 1 zł rabacie za kompostowanie odpadów zielonych, co wiąże się z nieoddawaniem bioodpadów.

Wniosek o centralny rejestr

Głosowanie uchwały poprzedziła krótka dyskusja. Jeden z wątków dotyczył kwestii poruszonej już podczas posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.

Wystąpiłem z taką inicjatywą, żeby przekazać pismo do pani marszałek (chodzi o marszałek sejmu Elżbietę Witek – przyp. red.), aby powstała ustawa, która zapewni możliwość rejestracji osób, ponieważ nie ma możliwości weryfikacji, czy rzeczywiście dane osoby gdziekolwiek w ogóle płacą tzn. podatek śmieciowy. W związku z tym płacimy nieco więcej – wyjaśnił Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

Przeczytał również treść pisma, które ma zostać wysłane do marszałek sejmu: „Rada Miasta Bochnia zwraca się z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu utworzenie centralnego rejestru osób realizujących obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzasadnienie wniosku: Obecnie funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi nie pozwala na zidentyfikowanie wszystkich mieszkańców zobowiązanych do uiszczania tej daniny. Niemożliwa jest również skuteczna weryfikacja danych przedkładanych urzędom w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez mieszkańców. Szacuje się, że 20-40 proc. obywateli naszego państwa nie ponosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty nieszczelności systemu obciążają mieszkańców, którzy prawidłowo przekazali informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego. Uważamy, że utworzenie centralnego rejestru osób realizujących obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyczyni się do zwiększenia skuteczności weryfikacji danych przedłożonych w deklaracjach, a tym samym umożliwi obniżenie wysokości tej daniny”.

Wniosek został poparty niemal jednogłośnie (19 głosów za, 1 przeciwko).

Uchwałę zmieniającą stawkę opłaty za odbiór odpadów poparło 11 radnych, 3 było przeciwko, a 6 wstrzymało się od głosu.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2021

X