R e k l a m a

Niepołomice. Rozwój fabryki MAN. Firma chce dwukrotnie zwiększyć produkcję

-

We wtorek, 14 grudnia w Niepołomicach odbyła się prezentacja firmy MAN i jej inwestycji. Dyskutowano również o rozwoju infrastruktury w tym rejonie, w tym rozbudowy linii kolejowej i obwodnicy Podłęża – poinformował urząd marszałkowski.

Rozbudowa fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach to jedna z ważniejszych inwestycji w regionie, wpływająca m.in. na rynek pracy w samorządach ościennych. Obecnie firma MAN w Niepołomicach daje pracę blisko 1000 osób, ale dzięki inwestycjom planuje zatrudniać ich 2500.

MAN chce zwiększyć docelowo produkcję pojazdów do 300 sztuk dziennie w 2023 roku, a co za tym idzie wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników.

Produkcję ciężarówek rozpoczęto tu w 2007 roku, a firma MAN do tej pory w niepołomicki zakład zainwestowała łącznie 144 mln Euro. Dzienna produkcja pojazdów osiągnęła poziom 120 sztuk. Firma planuje zwiększyć ten wynik do 300 ciężarówek i 200 kabin dziennie, rozbudować halę i park maszynowy, a tym samym powiększyć powierzchnię zakładu do 410 tys. m2.

Pociągiem z Krakowa do Niepołomic?

W ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku” Województwo Małopolskie złożyło projekt pn. „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice”.

Analizie poddano 3 warianty inwestycyjne. Zgodnie z warunkami naboru, PKP PLK dokonuje analizy pod względem formalnym dokumentów planistycznych złożonych przez wszystkich wnioskodawców, a następnie przeprowadzi wielokryterialną ocenę, w oparciu o którą sporządzi ranking wszystkich złożonych projektów.

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, w zależności od wyników Województwo będzie podejmowało decyzję co do dalszych działań związanych z realizacją projektów, które będą uzależnione od możliwości finansowych Województwa.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia