Samorządowcy rozmawiali o wnioskach w ramach „Polskiego Ładu”

-

W czwartek z inicjatywy starosty bocheńskiego Adama Korty odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z ubieganiem się przez samorządy o środki w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Ze względu na sytuację pandemiczną spotkanie przeprowadzono w formie on-line.

W debacie wzięli udział: posłanka Józefa Szczurek-Żelazko, Grzegorz Kwiatkowski – dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz samorządowcy z powiatu bocheńskiego na czele z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem i sąsiedniego powiatu brzeskiego – starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz pracownicy JST.

Do 15 lutego trwa nabór wniosków o dofinansowanie z wspomnianego programu. To już trzecia edycja, w której o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej tzw. PGR-y.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.). Samorządy będą mogły złożyć maksymalnie 2 wnioski. Wartość łączna obu wniosków w przypadku gmin nie może przekroczyć 7 mln zł, a w przypadku powiatów i pozostałych beneficjentów 10 mln zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

maj, 2022

X