Bochnia. Parkowanie w strefie będzie droższe

-

Podczas czwartkowej sesji radni przegłosowali zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Bochni i nowe, wyższe stawki opłat. Od 1 maja za pierwszą godzinę parkowania trzeba będzie płacić 2 zł, czyli o 0,50 zł więcej niż obecnie.

Podwyżka mogła być dwa razy większa, bo w pierwotnej wersji w lutym urzędnicy proponowali stawkę za 1. godzinę parkowania w wysokości 2,50 zł (o pierwszej propozycji pisaliśmy TUTAJ). Radni zgłosili jednak kilka uwag, w tym zmniejszenie podwyżki (link do naszej publikacji w tym temacie TUTAJ).

Uwzględnione propozycje radnych

Podczas lutowej sesji rady miasta projekty uchwał (osobna uchwała dotyczy parkingów na terenach niebędących drogami publicznymi, czyli pl. Gazaris, pl. Pułaskiego i pl. Bolesława Wstydliwego) zostały wycofane z porządku obrad przez burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego.

Zmienione uchwały zawierają większość z proponowanych przez radnych korekt. Nie uwzględniono m.in. likwidacji płatnego parkowania na części ul. Krakowskiej.

Jakie zmiany od 1 maja 2022 r.?

Głównym założeniem wprowadzonych zmian jest zwiększenie rotacji samochodów parkujących w ścisłym centrum Bochni. Ma temu pomóc rozszerzenie strefy płatnego parkowania o ulice, które w uchwale o dotychczasowym brzmieniu znajdowały się w strefie A. Teraz nie będzie już podziału na strefę A i B (tą pierwszą wyłączono z opłat na czas prac rewitalizacyjnych). W ten sposób dojdzie do ujednolicenia obszaru płatnego parkowania.

Dodatkowe ulice, które od 1 maja będą objęte płatnym parkowaniem to: ul. Solna, ul. Mickiewicza, ul. Rzeźnicka, północna i południowa strona pl. św. Kingi, ul. Sutoris, ul. Niecała (od ul. Kowalskiej do ul. Solna Góra), ul. Solna Góra (odcinek jednokierunkowy od ul. Konstytucji 3 maja do ul. Niecałej), ul. Krakowska (od ul. Świętokrzyskiej do ZS nr 3). Z kolei na ul. Górskiej zniesione zostanie płatne parkowanie.

Oprócz powyższych kwestii od 1 maja stawki za parkowanie będą wyższe – np. opłata za 1. godzinę wzrośnie z 1,50 zł na 2 zł (na końcu tekstu nowy cennik).

Odrzucone wnioski radnych z klubu BWS

Podczas sesji w imieniu klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa radny Jerzy Lysy złożył wnioski o wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2023 r. z powodu obowiązywania do końca bieżącego roku umowy z operatorem parkingów wybranym w przetargu. Jego zdaniem podwyższanie opłat w trakcie obowiązywania umowy „jest złamaniem prawa zamówień publicznych gdyż przez 8 miesięcy będzie on czerpał automatycznie wyższe zyski”.

Wnioski BWS – dla obu uchwał – nie zyskały jednak akceptacji (w przypadku uchwały o SPP: 7 głosów „za”, 12 „przeciwko”, 1 „wstrzymujący się”, a dla uchwały ws. wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi: 7 „za”, 10 „przeciwko”, 2 „wstrzymujące”).

Wynik głosowania wniosku o wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2023 r. dla uchwały ws. wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat:

ZA (7): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Stanisław Dębosz, Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

PRZECIW (12): Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

WSTRZYMAŁA SIĘ (1): Łucja Satoła-Tokarczyk;

NIEOBECNA (1): Marta Babicz.

Wynik głosowania wniosku o wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2023 r. dla uchwały ws. wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi:

ZA (7): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Stanisław Dębosz, Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

PRZECIW (10): Marek Bryg, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa;

WSTRZYMALI SIĘ (2): Andrzej Dygutowicz, Kazimierz Wróbel;

BRAK GŁOSU (1): Celina Kamionka;

NIEOBECNA (1): Marta Babicz.

Wyniki głosowań

Wynik głosowania uchwały ws. wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat:

ZA (12): Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

PRZECIW (4): Jan Balicki, Stanisław Dębosz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń;

WSTRZYMALI SIĘ (4): Zenona Banasiak, Bogdan Kosturkiewicz, Damian Słonina, Alicja Śliwa;

NIEOBECNA (1): Marta Babicz.

Wynik głosowania uchwały ws. wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi:

ZA (12): Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

PRZECIW (4): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Jerzy Lysy, Damian Słonina;

WSTRZYMALI SIĘ (4): Stanisław Dębosz, Celina Kamionka, Bogdan Kosturkiewicz, Janusz Możdżeń;

NIEOBECNA (1): Marta Babicz.

Nowe stawki opłat za parkowanie

Stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Bochni, które będą obowiązywały od 1 maja 2022 r. (w nawiasach obecnie obowiązujące stawki):

 • 30 min. – 0,50 zł (0,50 zł);
 • 1. godzina – 2 zł (1,50 zł);
 • 2. godzina – 2,40 zł (1,80 zł);
 • 3. godzina – 2,90 zł (2 zł);
 • 4. i każda kolejna godzina – 2 zł (1,50 zł);
 • abonament mieszkańca – miesięczny 10 zł (10 zł), półroczny 50 zł (50 zł), roczny 100 zł (100 zł);
 • abonament dwutygodniowy – 75 zł (75 zł);
 • abonament miesięczny – 150 zł (150 zł);
 • zastrzeżone miejsce postojowe – 300 zł (300 zł) miesięcznie 24/h.

Gdzie płatne parkowanie?

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania, na których od 1 maja 2022 r. będą pobierane opłaty za parkowanie pojazdów:

 • pl. św. Kingi – strona południowa,
 • pl. św. Kingi – strona północna,
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Sutoris,
 • ul. Solna,
 • ul. Rzeźnicka,
 • ul. Kącik,
 • ul. Różana,
 • ul. Biała,
 • ul. Matejki,
 • ul. Bernardyńska,
 • ul. Gołębia,
 • ul. Oracka,
 • ul. Kowalska,
 • ul. Niecała (od ul. Kowalskiej do ul. Solna Góra),
 • ul. Bracka – pl. gen. Okulickiego,
 • ul. Bracka,
 • ul. Trudna,
 • ul. Gazaris,
 • ul. Fischera,
 • ul. Solna Górna (odcinek jednokierunkowy od ul. Konstytucji 3 maja do ul. Niecałej),
 • ul. Krakowska (od ul. Świętokrzyskiej do ZS nr 3).

Opłaty nadal będą pobierane również na pl. Gazaris, pl. gen. Pułaskiego i na pl. Bolesława Wstydliwego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2022

X