R e k l a m a

Małopolski sejmik przeciw LGBT. Zobacz TREŚĆ przyjętej deklaracji

-

Małopolski sejmik wojewódzki przegłosował w poniedziałek deklarację w sprawie „sprzeciwu wobec wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”.

W przyjętym dokumencie radni zadeklarowali „wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia.”

Deklaracja zostanie przesłana m.in. do prezydenta RP, prezesa rady ministrów, ministerstwa edukacji oraz kuratorium oświaty w Krakowie. Ma również trafić do wszystkich gmin i powiatów w Małopolsce.

Pełna treść deklaracji (wytłuszczenia od redakcji):

„Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny.

Podejmowane w ostatnim okresie działania przez niektórych przedstawicieli samorządowej, jak i krajowej sceny politycznej ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski.

Jako Radni Województwa Małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia.

Deklarujemy, że Sejmik Województwa Małopolskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności.”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia