Bochnia. Radni przegłosowali korekty uchwał parkingowych. Nowe stawki od 1 maja

-

Podczas czwartkowej sesji bocheńscy radni przegłosowali uchwały, które skorygowały akty prawne dotyczące zmiany stawek opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Bochni uchwalone miesiąc temu. Korekty dotyczą zmiany jednej ze stawek, bo urzędnicy w nieprawidłowy sposób dokonali zaokrąglenia kwot.

Pod koniec marca radni przegłosowali zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Bochni i nowe, wyższe stawki opłat. Podstawowa opłata za pierwszą godzinę parkowania wzrosła z 1,5 zł do 2 zł. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ.

Z kolei kilka dni temu informowaliśmy (link do naszej publikacji TUTAJ), że do radnych trafiły uchwały korygujące uchwały z marca. Do zmiany była jedna z kwot – opłata za 3. godzinę parkowania, którą ustalono na 2,90 zł, a zgodnie z prawem w tym przypadku może to być maksymalnie 2,80 zł.

Zgodnie z prawem przy ustalaniu stawek uwzględnia się progresywne narastanie opłaty przez pierwsze trzy godziny postoju, ale progresja nie może przekraczać powiększenia opłaty o 20 proc. za kolejne godziny w stosunku do stawki za poprzednią godzinę postoju. W uchwałach podjętych w marcu stawkę za 3. godzinę parkowania ustalono na poziomie 2,90 zł. Mnożąc stawkę za 2. godzinę (2,40 zł) przez 1,2 otrzymujemy wynik 2,88 zł. Urzędnicy zaokrąglili ten wynik (zgodnie z matematycznymi regułami) w górę do pełnych dziesiątek groszy, czyli do 2,90 zł. Taka stawka przekracza jednak dopuszczalną progresję 20 proc. o 2 grosze.

W czwartek podczas sesji decyzją większości rady przyjęto korekty uchwał (jedna dotyczy parkowania na drogach publicznych a druga na parkingach niebędących drogami publicznymi). W obu przypadkach za podjęciem takiej decyzji zagłosowało 14 radnych, 4 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosowania.

Wyniki głosowań ws. zmian zasad parkowania w Bochni (dla obu uchwał imienne wyniki głosowań były identyczne):

za (14): Marta Babicz, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja SatołaTokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (4): Stanisław Dębosz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

wstrzymali się (2): Jan Balicki, Bogdan Kosturkiewicz;

nieobecna (1): Zenona Banasiak.

Wszystkie zmiany (razem z tymi uchwalonymi w marcu) mają zacząć obowiązywać już od 1 maja br.

Nowe stawki opłat za parkowanie

Stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Bochni, które będą obowiązywały od 1 maja 2022 r. (w nawiasach obecnie obowiązujące stawki):

 • 30 min. – 0,50 zł (0,50 zł);
 • 1. godzina – 2 zł (1,50 zł);
 • 2. godzina – 2,40 zł (1,80 zł);
 • 3. godzina – 2,80 zł (2 zł);
 • 4. i każda kolejna godzina – 2 zł (1,50 zł);
 • abonament mieszkańca – miesięczny 10 zł (10 zł), półroczny 50 zł (50 zł), roczny 100 zł (100 zł);
 • abonament dwutygodniowy – 75 zł (75 zł);
 • abonament miesięczny – 150 zł (150 zł);
 • zastrzeżone miejsce postojowe – 300 zł (300 zł) miesięcznie 24/h.

Gdzie płatne parkowanie?

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania, na których od 1 maja 2022 r. będą pobierane opłaty za parkowanie pojazdów:

 • pl. św. Kingi – strona południowa,
 • pl. św. Kingi – strona północna,
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Sutoris,
 • ul. Solna,
 • ul. Rzeźnicka,
 • ul. Kącik,
 • ul. Różana,
 • ul. Biała,
 • ul. Matejki,
 • ul. Bernardyńska,
 • ul. Gołębia,
 • ul. Oracka,
 • ul. Kowalska,
 • ul. Niecała (od ul. Kowalskiej do ul. Solna Góra),
 • ul. Bracka – pl. gen. Okulickiego,
 • ul. Bracka,
 • ul. Trudna,
 • ul. Gazaris,
 • ul. Fischera,
 • ul. Solna Górna (odcinek jednokierunkowy od ul. Konstytucji 3 maja do ul. Niecałej),
 • ul. Krakowska (od ul. Świętokrzyskiej do ZS nr 3).

Opłaty nadal będą pobierane również na pl. Gazaris, pl. gen. Pułaskiego i na pl. Bolesława Wstydliwego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022