R e k l a m a

Małopolska: ZUS wypłacił niemal 756 tys. „trzynastek”

-

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę trzynastych emerytur. Trafiły one do niemal 756 tys. mieszkańców województwa małopolskiego. Niebawem seniorzy otrzymają dwie decyzje w jednej przesyłce: waloryzacyjną i o przyznaniu „trzynastki”.

W tym roku trzynasta emerytura wynosiła 1338,44 zł brutto. Ze świadczenia pobrano jedynie składkę zdrowotną w wysokości 120,46 złotych. Seniorzy otrzymali „na rękę” 1217,98 złotych.

Krakowski ZUS wypłacił łącznie prawie 299 tys. tzw. trzynastek. Nowosądecka placówka przekazała 177,1 tys. dodatkowych rocznych świadczeń. Chrzanowski ZUS przyznał 160,5 tys. „trzynastek”, tarnowski ZUS natomiast wypłacił 119,4 tys. tych świadczeń.

„Trzynastka” przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca mieli prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS. Są to m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

W jednym liście dwie decyzje

Wkrótce emeryci i renciści, prócz decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia, otrzymają też decyzję o waloryzacji. Podobnie jak poprzednich latach obie ważne dla świadczeniobiorców informacje będą jednej przesyłce pocztowej. To zdecydowanie zmniejsza koszty obsługi. Wysyłka decyzji zakończy się jeszcze w tym miesiącu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc