R e k l a m a

Małopolska: ponad 55 tys. Ukraińców zgłoszonych w ZUS

-

Na koniec marca w rejestrach małopolskich placówek ZUS było 55,4 tys. obywateli Ukrainy. To o 2,5 tys. więcej niż na koniec ubiegłego roku.

Podobnie w całym kraju, do końca pierwszego kwartału 2022 r. liczba ubezpieczonych Ukraińców wrosła. W marcu wynosiła 666,7 tys., czyli o 39,7 tys. więcej niż w grudniu 2021 roku.

– Wybuch wojny w Ukrainie nie spowodował masowego wyrejestrowywania obywateli tego państwa z ubezpieczeń. Oznacza to, że pracodawcy w tym okresie udzielili im urlopów albo zastosowali inne korzystne rozwiązania pracownicze – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Najwięcej obywateli Ukrainy w regionie na koniec marca było zarejestrowanych w krakowskim oddziale ZUS – 37,7 tys. Według danych z sądeckiej placówki, zgłoszono do ubezpieczeń 10,4 tys. Ukraińców. Chrzanowski ZUS miał w swoich rejestrach 4,8 tys. obcokrajowców pochodzących z Ukrainy, zaś oddział ZUS w Tarnowie (w tym inspektorat w Bochni) – 2,6 tys. obywateli tego kraju.

Ukraińcy są największą grupą cudzoziemców, stanowią niemal 70 proc. wszystkich obcokrajowców zgłoszonych w ZUS.

W grudniu 2021 r. pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w województwie małopolskim było niemal 70,8 tys. Na koniec marca natomiast ich liczba w ZUS wyniosła 80,7 tys. Na terenie Krakowa ponad 58,7 tys., prawie 12,9 tys. w sądeckim ZUS, w chrzanowskiej placówce – 5,9 tys., natomiast w Tarnowie – 3,1 tys.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia