R e k l a m a

Łapanów. Rada gminy odrzuciła uchwały ws. szkoły muzycznej w Sobolowie

-

Na piątkowej nadzwyczajnej sesji Rada Gminy Łapanów wbrew wcześniejszemu planowi odrzuciła uchwały dotyczące szkoły muzycznej w Sobolowie. Radni chcą też złożenia zażalenia na decyzję sądu, który wstrzymał ich uchwałę o likwidacji placówki.

W porządku dzisiejszych obrad znalazło się uchylenie uchwały z 28 lutego w sprawie likwidacji szkoły muzycznej oraz druga uchwała dotycząca przekazania prowadzenia placówki w Sobolowie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Po długiej dyskusji obie przepadły w głosowaniu.

Uchylenie uchwały ws. likwidacji szkoły: 3 za, 7 przeciw, 2 wstrz.
Przekazanie szkoły ministerstwu: 3 za, 8 przeciw, 1 brak głosu.

Co tam się wydarzyło?

Wyniki głosowań mogą być zaskoczeniem, bo nadzwyczajną sesję zwołano przecież właśnie po to, aby te uchwały przyjąć. Co więc się stało?

Z przebiegu dyskusji na sesji wynika, że uchwały stały się zakładnikami w rozgrywce rady gminy ze starostwem powiatowym. Radni liczyli bowiem, że dziś zostanie podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy gminą, powiatem oraz ministerstwem kultury, dzięki któremu będąca w likwidacji gminna szkoła muzyczna przeszłaby pod kuratelę ministerstwa, a działałaby w budynku przekazanym przez powiat.

Sytuacja skomplikowała się wczoraj, gdy okazało się, że WSA w Krakowie wydał postanowienie o zawieszeniu lutowej uchwały likwidującej szkołę. W nowej rzeczywistości starosta wycofał się z podpisywania dziś porozumienia. Na sesji rady gminy przeważyło stanowisko, że skoro tak, to rada nie powinna wykonywać „swojej części” tego układu i nie przyjmie przedłożonych uchwał.

Dlatego radni nie uchylili swojej wcześniejszej uchwały o likwidacji szkoły muzycznej oraz nie uchwalili przekazania jej pod skrzydła ministerstwa. A jednocześnie wyrazili oczekiwanie złożenia zażalenia na decyzję sądu, który wstrzymał ich uchwałę o likwidacji szkoły (jest na to czas do czwartku, 2 czerwca). Równocześnie przewodnicząca Celina Jacewicz prosiła wójta Andrzeja Śliwę, aby czynił starania i lobbował za znalezieniem lokalu dla szkoły.

Na posiedzeniu rady obecni byli poseł Wiesław Krajewski oraz radny wojewódzki Piotr Dziurdzia. Obaj tylko przysłuchiwali się obradom, żaden z nich nie zabrał głosu.


Do szkoły muzycznej w Sobolowie uczęszcza prawie 170 dzieci (nie tylko z gminy Łapanów). Pracuje tu 21 nauczycieli i 7 osób administracji i obsługi.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc