R e k l a m a

Jaka Bochnia 2030? – spotkanie konsultacyjne

-

W związku z trwającymi działaniami związanymi z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030 Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński zaprasza do czynnego włączenia się w ten proces.

We wtorek 31 maja 2022 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, sala nr 100) odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy Radnych, kierowników jednostek, przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i wszystkich mieszkańców zainteresowanych włączeniem się w prace nad tym dokumentem.

Celem spotkania jest wprowadzenie w tematykę planowania strategicznego, weryfikacja wniosków z diagnozy oraz identyfikacja głównych wyzwań rozwojowych Bochni.

Strategia jest kluczowym dokumentem dla naszego miasta. Określa w jakim kierunku ma się ono rozwijać oraz przedstawia ku temu plan. 

Dedykowane prace polegać będą na kompleksowej diagnozie społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta a następnie identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy i zrównoważony rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Priorytety i kierunki rozwoju, które zostaną zapisane w strategii, zostaną powiązane z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach szczebla krajowego i regionalnego. Ważne jest jednak przede wszystkim, aby cele i zadania strategii były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców.

Zgodnie z powyższym, prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030 będą prowadzone w sposób partycypacyjny. Do zespołu roboczego odpowiedzialnego za wypracowanie założeń dokumentu zaproszeni są przedstawiciele środowisk lokalnych naszego miasta. Jednocześnie cały proces będzie prowadzony w oparciu o znowelizowane przepisy, które szczegółowo określają procedurę opracowania, jak również zawartość merytoryczną dokumentu. Prace będą moderowali i wspomagali eksperci zewnętrzni, reprezentujący FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, czyli kluczową organizację pozarządową wspierającej rozwój samorządności w Polsce.

W maju i czerwcu zostaną zorganizowane warsztaty strategiczne, służące dyskusji publicznej na temat sytuacji i przyszłości naszego miasta. Podczas tych spotkań roboczych zidentyfikowane zostaną potrzeby, problemy i oczekiwania, a także potencjały rozwojowe oraz projekty i zadania do realizacji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia