Bochnia 2030. We wtorek trzecie spotkanie konsultacyjne

-

We wtorek 19 lipca o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 2, sala nr 100) odbędzie się trzecie otwarte spotkanie konsultacyjne związane z pracami nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030.

Tematem spotkania będzie podsumowanie prac nad planem operacyjnym, w szczególności propozycjami projektów i zadań do realizacji w kolejnych latach, które zostały wypracowane podczas poprzednich konsultacji.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną rezultaty pracy warsztatowej, prowadzonej w 4 zespołach roboczych:

  • społeczny (usługi społeczne: edukacja, kultura, sport i rekreacja, pomoc społeczna i ochrona zdrowia),
  • przestrzenno-infrastrukturalno-środowiskowy (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi, ochrona środowiska, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja),
  • gospodarczo-turystyczny (strefa aktywności gospodarczej, wsparcie i promocja przedsiębiorczości, turystyka i promocja),
  • administracyjno-zarządczy (administracja i zarządzanie sprawami lokalnymi, współpraca rozwojowa, aktywizacja i partycypacja społeczna, dialog społeczny).

Podobnie jak poprzednio prace będą moderowali i wspomagali eksperci zewnętrzni, reprezentujący FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, czyli kluczową organizację pozarządową wspierającej rozwój samorządności w Polsce.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2022

X