Jaka Bochnia 2030? We wtorek warsztaty tematyczne

-

We wtorek 28 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Miasta Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, sala nr 100) odbędzie się kolejne spotkanie związane z pracami nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030.

Przedmiotem spotkania będzie praca warsztatowa nad planem operacyjnym, w szczególności propozycjami projektów i zadań do realizacji w kolejnych latach. 

Wstępny podział na podgrupy robocze obejmuje 4 zespoły:

  • społeczny (usługi społeczne: edukacja, kultura, sport i rekreacja, pomoc społeczna i ochrona zdrowia),
  • przestrzenno-infrastrukturalno-środowiskowy (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi, ochrona środowiska, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja),
  • gospodarczo-turystyczny (strefa aktywności gospodarczej, wsparcie i promocja przedsiębiorczości, turystyka i promocja),
  • administracyjno-zarządczy (administracja i zarządzanie sprawami lokalnymi, współpraca rozwojowa, aktywizacja i partycypacja społeczna, dialog społeczny).

Prace będą moderowali i wspomagali eksperci zewnętrzni, reprezentujący FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, czyli kluczową organizację pozarządową wspierającej rozwój samorządności w Polsce.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X