R e k l a m a

Radny Paweł Leśniak nowym komendantem Ochotniczych Hufców Pracy w Małopolsce

-

Nowym Komendantem Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy został Paweł Leśniak. O nominacji poinformował w mediach społecznościowych senator Włodzimierz Bernacki.

Paweł Leśniak jest radnym Rady Powiatu Bocheńskiego i szefem działającego w radzie klubu Prawo i Sprawiedliwość. Jest także asystentem społecznym senatora Włodzimierza Bernackiego.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia