R e k l a m a

Co wpływało z kanału do Raby? Oficjalne wyniki badań próbek

-


Niepokój spowodowany brunatnym kolorem wody wpadającej do Raby z kanału burzowego na wysokości ul. Wygoda w Bochni okazał się nieuzasadniony. – Wyniki wykazują, że pobrane próbki to praktycznie czysta woda – wyjaśnia Magdalena Gala, rzecznik prasowy WIOŚ w Krakowie.

22 sierpnia o przedostawaniu się ścieków do rz. Raba w godzinach popołudniowych poinformował WIOŚ oficer dyżurny policji w Bochni (służby zostały powiadomione przez mieszkańca). Funkcjonariusze policji pobrali wówczas próbkę ścieków odprowadzanych do Raby. W dniu następnym poddano analizie fizyko-chemicznej pobraną próbkę we wskaźnikach: przewodność elektryczna właściwa (wynik – 555 uS/cm), ChZTCr (wynik – 11 mg O2/dm3) oraz zawiesiny (wynik – 9,0 mg/dm3).

– Wyniki wykazują, że pobrane próbki to praktycznie czysta woda – podkreśla Magdalena Gala. – Wylot z którego policja pobrała próbki to wylot wód opadowych i chłodniczych z terenu ZPH „STALPRODUKT” w Bochni. Zakład posiada uregulowania formalno-prawne regulujące odprowadzanie wód opadowych i chłodniczych. W posiadanym pozwoleniu zakład nie może przekraczać stężeń w odprowadzanych wodach na poziomie 100 mg/dm3. Odprowadzanie wód opadowych z terenu ZPH STALPRODUKT jest zgodne z prawem a wyniki próbek odprowadzanych wód wykazują wartości 10-krotnie mniejsze niż warunki graniczne określone w przepisach – zaznacza rzecznik WIOŚ w Krakowie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia