Po ile prąd i węgiel dla samorządów? Rząd przedstawił projekt stawek

-

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który ma określić cenę sprzedaży węgla dla samorządów, które zechcą dystrybuować go do mieszkańców. Rząd zaproponował też maksymalne ceny prądu dla samorządów, małych i średnich firm oraz podmiotów wrażliwych. Propozycjami w przyszłym tygodniu zajmie się Sejm.

Po ile węgiel?

Według przekazanych informacji, w projekcie ustawy cenę sprzedaży węgla dla samorządów ustalono na maksymalnym poziomie 1500 zł za tonę.

Jednocześnie wskazano, że węgiel dystrybuowany przez samorządy będzie mógł być sprzedawany w cenie do 2000 zł za tonę. Różnica w postaci 500 zł (za tonę), to mają być środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu.

Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego, a limity dotyczące zakupu węgla zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy.

Rząd zapowiada uproszczenie formalności związanych z zakupem i sprzedażą węgla przez gminy. Samorządy mają być zwolnione:

  • ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych;
  • z wystawiania świadectwa pochodzenia węgla;

Gmina będzie mogła prowadzić dystrybucję węgla poprzez:

  • własne jednostki organizacyjne;
  • wybrane spółki, np. komunalne;
  • umowę ze składem węgla;
  • umowę z inną gminą.

Po ile prąd?

Rząd przyjął także projekt ustawy dot. cen prądu. Ustalono ją na na poziomie 785 zł za MWh dla samorządów, małych i średnich firm oraz podmiotów wrażliwych.

Do grupy odbiorców wrażliwych zaliczono podmioty użyteczności publicznej: placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, jednostki pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, integracji społecznej, żłobki i kluby dziecięce, noclegownie, placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Dla odbiorców indywidualnych cena maksymalna za 1 MWh ma wynieść 693 zł (dotyczy energii zużytej powyżej limitu 2000 kWh).


Projekty ustaw przyjęte przez Radę Ministrów w piątek, w przyszłym tygodniu mają trafić pod obrady Sejmu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022