R e k l a m a

Wspomnienie Cecylii Dźwigaj-Wanickiej

Z głębokim żalem pożegnaliśmy w czwartek (05 stycznia 2023 r.) Panią porucznik rezerwy Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej, naszą wspaniałą Koleżankę Cecylię Dźwigaj-Wanicką, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bochni.

Pani Cecylia Dźwigaj urodziła się 05 czerwca 1926 r. w Ujeździe,  gmina Trzciana, powiat bocheński, w rodzinie Moniki i Józefa Wilowskich jako jedna z trojga rodzeństwa. Od najmłodszych lat byli wychowywani w głębokim poszanowaniu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, w myśl hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Przodkowie ojca brali udział w powstaniach narodowych w XIX wieku. Po ukończeniu w 1939 roku Szkoły Powszechnej im. św. Kingi w Bochni, zdała pomyślnie egzamin do gimnazjum, jednakże ze względu na wybuch wojny nie było Jej dane kontynuować nauki. Od samego początku wojny w domu Państwa Wilowskich zaangażowano się w działalność konspiracyjną obejmującą między innymi szkolenia wojskowe i sanitarno-pielęgniarskie. Pani Cecylia wraz z siostrą i trzema koleżankami złożyła przysięgę na ręce Marii Szefer z Bochni, komendantki Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet. Od listopada 1943 r. czynnie uczestniczyła w konspiracyjnej działalności NOW-AK będąc łącznikiem oddziałów partyzanckich NOW-AK ODB „Jastrzębski” i NOW-AK ODB „Szczerbiec” jako kolporter prasy konspiracyjnej i meldunków oraz sanitariuszka. Przyjęła pseudonim „Reszka”

Po wojnie, od maja 1945 roku szykanowana przez Urząd Bezpieczeństwa. W styczniu 1947 r. zastosowano wobec Pani Cecylii roczny areszt domowy, kontrole UB odbywały się raz w tygodniu. W 1950 r. wyjechała do Wałbrzycha, gdzie pracował jej mąż. W lutym 1951 r. została aresztowana przez UB, śledztwo było prowadzone w więzieniach we Wrocławiu, Krakowie oraz na posterunkach UB i MO Bochni. W czasie prowadzonego śledztwa przetrzymywana w nieludzkich warunkach mimo zaawansowanej ciąży. Po kilku miesiącach tułaczki po różnych więzieniach została zwolniona bez wyroku, podjęła w Bochni pracę w służbie zdrowia jako pielęgniarka. Pozostała nadal zaangażowana w działalność środowiskową Koła NOW-AK w Krakowie uczestnicząc w obchodach rocznic walk partyzanckich w powiatach myślenickim i bocheńskim. Od lipca 1989 roku członek  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, następnie Zarządu Oddziału ŚŻŻAK (pełniąc funkcję  skarbnika Oddziału), a od sierpnia 2011 roku Prezes Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bochni. Za czynną służbę w Armii Krajowej została awansowana w 2007 roku do stopnia porucznika rezerwy Wojska Polskiego. Za działalność w szeregach Armii Krajowej wielokrotnie wyróżniana odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi RP, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Więźniów Politycznych, Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Niezłomnych, Odznaką Akcji „Burza” i innymi.

W okresie przynależności do ŚŻŻAK wyróżniała się szczególnie uczestnictwem we wszystkich uroczystościach organizowanych z okazji Świąt Państwowych, okolicznościowych spotkaniach upamiętniających zdarzenia i postacie z terenu powiatu bocheńskiego, wyróżniające się patriotyzmem, godne upamiętnienia i kultywowania w pamięci potomnych. Z upodobaniem spotykała się z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dzieląc się wspomnieniami z okresu walk o niepodległość Polski oraz wzbudzając w nich ducha patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny.

Żołnierz Wyklęty – Niezłomny, gorąca patriotka, wzór godny do naśladowania odeszła na Wieczną Wartę 01 stycznia 2023 r. W zmarłej utraciliśmy szanowaną Koleżankę, dobrego i uczynnego Człowieka, zawsze służącego dobrą radą i dbającego o innych.

Cześć Jej pamięci!

Rodzinie Zmarłej składamy szczere wyrazy współczucia i uszanowania.

Członkowie i Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Bochnia

Najnowsze materiały Partnerów