R e k l a m a

Radni uznali, że ceny biletów autobusowych w Bochni należy pozostawić bez zmian

-

Bocheńscy radni rozstrzygnęli petycję dotyczącą dostosowania rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców Bochni, w części dotyczącej obniżki cen biletów, uznając, że ceny biletów należy pozostawić na dotychczasowym poziomie.

O petycji dotyczącej „dostosowania rozkładu jazdy komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców miasta Bochnia, w tym pracowników przedsiębiorstw ze strefy BSAG” pisaliśmy kilka tygodni temu (link do naszej publikacji TUTAJ).

Petycją zajmowała się w lutym komisja skarg, wniosków i petycji. Radni tego gremium w porozumieniu z prawnikiem magistratu podzielili postulaty zawarte w petycji według właściwości. Do rozpatrzenia przez Radę Miasta pozostawili kwestię obniżki cen biletów, a sprawę związaną ze zmianą rozkładu jazdy skierowali do rozpatrzenia burmistrzowi Bochni.

Ta pierwsza kwestia wróciła podczas czwartkowej sesji. – Ta petycja była niejako dwuczłonowa. Chodziło o dostosowanie kursów do potrzeb tych mieszkańców. Natomiast w jednej części sugerowano zmianę opłat biletów komunikacji miejskiej. W związku z tym zwróciliśmy się do pana burmistrza o podanie aktualnej taryfy i informacji, czy istnieje możliwość, aby dokonać zmiany cen biletów. Otrzymaliśmy od pana burmistrza pismo, które przedstawię: „Burmistrz Miasta Bochnia w odpowiedzi na wniosek komisji z dn. 27.02.2023 w załączeniu przedstawia cennik biletów Bocheńskiego Zakładu Komunikacji wraz z wykazem zastosowanych ulg. Jednocześnie informuję, iż ceny biletów pozostają niezmienne od 2011 roku, czyli od wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie której wykonywane są przewozy finansowane przez Gminę Miasta Bochnia zgodnie z umową z Bocheńskimi Zakładami Usług Komunalnych. Ponadto nadmieniam, że koszt utrzymania komunikacji miejskiej corocznie wzrasta, a na to składają się wynagrodzenia, naprawy autobusów, ceny paliw. W bieżącym roku wyniesie on ponad 1,5 mln zł, w związku z czym nie planuje się obniżenia cen biletów, których sprzedaż nie rekompensuje utrzymania komunikacji miejskiej”. Nasza komisja oceniła to negatywnie, w tej sytuacji jaka jest nie możemy nic zmienić – wyjaśnił radny Kazimierz Wróbel, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Radni jednogłośnie poparli stanowisko komisji, co jest równoznaczne z uznaniem, że ceny biletów należy pozostawić na dotychczasowym poziomie.

Według informacji podanej na stronie internetowej miasta aktualna cena jednorazowego biletu wynosi 2,2 zł. Z dokładnym cennikiem można zapoznać się TUTAJ.


Podczas marcowej sesji Rady Miasta Bochnia zajmowano się też inną petycją ws. komunikacji miejskiej. Tym razem jest to apel o „utworzenie linii autobusowej centrum – Krzęczków, św. Urbana, Hillenbranda, Łopianka, Gąsiorka, Łychów”. Radni uznali, że petycję należy przekazać do rozpatrzenia według właściwości burmistrzowi Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc