R e k l a m a

Bochnia. Prokuratura bada wydarzenia na sesjach rady miasta

-

Prokuratura sprawdza czy podczas sesji rady miasta w Bochni doszło do przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego – wynikało z informacji przekazanej na marcowej sesji przez przewodniczącego rady. W odpowiedzi na pytania Bochnianin.pl rzecznik prokuratury precyzuje, że… chodzi właśnie o przewodniczącego oraz że śledztwo dotyczy także paragrafu 212 kodeksu karnego (zniesławienie). Incydenty obszernie relacjonowaliśmy na łamach portalu.

– Wpłynęło do nas zawiadomienie, że prokuratura rejonowa w Tarnowie prowadzi postępowanie w sprawie zawiadomienia jednego z urzędników Urzędu Miasta Bochnia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 par. 1 i inne – poinformował pod koniec sesji 30 marca przewodniczący Bogdan Kosturkiewicz. Szef rady miasta dodał, że „z treści tych dokumentów wynika, że sprawa dotyczy sesji 28 kwietnia 2022 roku oraz sesji, która odbyła się 29 grudnia 2022 roku„.

Bogdan Kosturkiewicz zwracając się do radnych poinformował także: – Skorzystałem ze swoich uprawnień (…) i skontaktowałem się z prowadzącą postępowanie panią aspirant. Rozmawiałem z nią na temat możliwości ewentualnych przesłuchań, (…) zwróciłem się do niej z prośbą, żeby skorzystała ona z takiej instytucji, która nazywa się „pomoc prawna” i abyście państwo, ewentualnie jeżeli prokuratura to uzna za zasadne, nie byli wzywani do Tarnowa (…), ale żeby przeprowadzili postępowania tutaj na miejscu.

Przewodniczący rady zapewnił, że „oczywiście wszystkie dokumenty, o które wnosiła policja zostały jej przekazane”. – Kontaktowałem się jeszcze z panią aspirant, czy rzeczywiście te dokumenty dotarły do niej, potwierdziła to i jesteśmy cały czas w kontakcie dodał.

Bogdan Kosturkiewicz podkreślił na koniec jeszcze raz, że sprawa toczy się „z zawiadomienia jednego z urzędników”. – Nie będę go wymieniał tutaj, imienia i nazwiska, no jest to chyba sytuacja bez precedensu w historii Polski – skomentował.

O co chodzi?

W odpowiedzi na pytania od Bochnianin.pl, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Mieczysław Sienicki wyjaśnia, że śledztwo prowadzone jest dwóch sprawach. Jedna z nich dotyczy „przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego Rady Miasta Bochnia” w trakcie sesji 28 kwietnia 2022 poprzez „uniemożliwienie uczestnictwa w sesji Rady Miasta Bochni obywatelom tego miasta, przedstawicielom zarządu, lokalnych osiedli, lokalnej prasie oraz części urzędników Urzędu, ograniczając ich liczbę do 5”.

Tamta kwietniowa sesja była pierwszą „stacjonarną” po dwuletniej covidowej przerwie. Zasady i ograniczenia wprowadzone przez przewodniczącego rady wzbudziły spore kontrowersje – interweniowało nawet Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich o czym szeroko informowaliśmy w Bochnianin.pl – zobacz: Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w Bochni. Sesje rady miasta jednak dla mieszkańców

Druga sprawa dotyczy sesji, która odbyła się 29 grudnia 2022 roku. To posiedzenie zapisało się w zbiorowej pamięci głównie ze względu na ostre spięcie między przewodniczącym, a zastępcą burmistrza Robertem Cerazym, do którego doszło po tym jak Bogdan Kosturkiewicz mówiąc o wydatkach na Zamek Żupny zasugerował, że „grupa cwaniaków” wzbogaca się na majątku gminy. Incydent obszernie relacjonowaliśmy w artykule: Ostre spięcie na sesji. Szef rady twierdzi, że zastępca burmistrza mu groził, ten uważa, że to „odlot totalny” – WIDEO

– Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego Rady Miasta Bochni na sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku, poprzez uniemożliwienie zabrania głosu zastępcy burmistrza, a także pomówienia tegoż zastępcy o postępowanie, które może poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania, poprzez insynuowanie podejmowania nieprawidłowych działań związanych z rewitalizacją tzw. Zamku Żupnego, tj. o przestępstwo z art 231 §1 kk i art. 212 §1 kk w związku z art. 11 §2 kk – precyzuje Mieczysław Sienicki.

Rzecznik prasowy prokuratury zaznacza: – Postępowanie jest w toku. Do chwili obecnej nikomu nie przedstawiono zarzutów.


KODEKS KARNY:

Art. 231 [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 212 [Zniesławienie]

§  1.  Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 11 [Jedność czynu, kumulatywny zbieg przepisów ustawy]

§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia