R e k l a m a

Ochronne szczepienie lisów w Małopolsce

-

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego od 15 do 27 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Akcja jest kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych. Polega na rozrzuceniu szczepionki z samolotów oraz jej ręcznym wyłożeniu.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielonobrązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo–plastikowy wypełniony płynem.

W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

  • prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
  • przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  • każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  • w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc