R e k l a m a

Można zapoznać się z raportem o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2022 r.

-

Bocheńscy urzędnicy opublikowali „Raport o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2022 rok”. Dyskusja nad dokumentem odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej, czyli pod koniec czerwca. W debacie mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy dopełnią pewnych formalności.

Raport o stanie gminy to instrument wprowadzony do samorządów kilka lat temu. Dokument jest podsumowaniem działalności władzy wykonawczej w poprzednim roku. Obejmuje m.in. realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego.

Najnowszy raport dotyczący Bochni dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej – link TUTAJ.

Podczas sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności rozpatrywany będzie raport, a następnie uchwała absolutoryjna.

W debacie nad raportem mogą wziąć udział mieszkańcy Bochni. Osoby, który zamierzają zabrać głos w debacie nad raportem powinny złożyć przewodniczącemu Rady Miasta Bochnia pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym debatę.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta Rada Miasta przeprowadza głosowanie nad udzieleniem organowi wykonawczemu, czyli burmistrzowi, wotum zaufania. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta.

Przypomnijmy, że rok temu burmistrz Bochni otrzymał od radnych wotum zaufania za 2021 r. (15 radnych zagłosowało „za”, 3 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu). W głosowaniu nad absolutorium burmistrz otrzymał jeszcze większe poparcie: 19 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”. Naszą obszerną relację z sesji absolutoryjnej dotyczącej 2021 r. można przeczytać TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc