R e k l a m a

Brzesko. Jednogłośne absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu 2022

-

Podczas sesji 28 czerwca radni miejscy jednogłośnie udzielili burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2022 roku. Głosowanie poprzedzone było odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniającej sprawozdanie podsumowujące realizację tego budżetu.

Skład orzekający Kolegium RIO podkreślił, że przy realizacji budżetu za 2022 zostały spełnione wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych. Pozytywną opinię sformułowała także komisja rewizyjna wnioskująca o udzielenie absolutorium.

Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy za rok 2022, w którym ujęte były wszystkie inwestycje większego i mniejszego kalibru zrealizowane w ubiegłym roku. Wiele z nich to efekt prowadzonej od początku kadencji polityki zrównoważonego rozwoju gminy.

W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza uczestniczyło 18 radnych i wszyscy dwukrotnie byli jednomyślni. Tomasz Latocha za każdym razem od początku obecnej kadencji otrzymuje od radnych 100-procentowe poparcie dla swoich działań. – To był trudny okres, naznaczony kryzysami z powodu epidemii i wojny na Ukrainie, a jednak pełen ambitnych projektów, które zrealizowaliśmy dzięki profesjonalnemu i fachowemu podejściu zarówno ze strony radnych jak i pracowników Urzędu Miejskiego. Serdecznie za to Państwu dziękuję. To absolutorium jest podsumowaniem naszej wzorowej współpracy, szczególnie ważnej przy podejmowaniu kluczowych dla mieszkańców gminy decyzji – mówił burmistrz tuż po zakończeniu głosowania.

W imieniu radnych podziękowania i gratulacje złożyła burmistrzowi przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, która między innymi powiedziała: – Udowodnił pan, że jest burmistrzem skutecznym, potrafiącym realizować projekty, podejmować śmiałe decyzje, starającym się jednoczyć, a nie dzielić.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia