R e k l a m a

Rzezawa. „Skandaliczne zachowania motocyklistów”

-

– Od dłuższego czasu jednym z najbardziej dokuczliwych problemów mieszkańców miejscowości Okulice, Dębina oraz Dąbrówka w gminie Rzezawa są skandaliczne zachowania motocyklistów dokonujących częstych i powtarzających się przejazdów na prostych odcinkach okolicznych dróg – informuje jeden z naszych Czytelników.

Na naszą redakcyjną skrzynkę trafiło dziś oficjalne pismo w sprawie zachowań kierujących motocyklami oraz notorycznego łamania przez nich obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym na drogach w gminie Rzezawa. Dokument został skierowany nie tylko do prasy – kopie otrzymali m.in. wójt i radni gminy, komenda policji, bocheńskie starostwo.

– Znaczna część przejazdów motocyklistów na tych drogach charakteryzuje się niebezpiecznym lub wręcz brawurowym stylem jazdy, najczęściej połączonym z rażącym przekraczaniem dopuszczalnej prędkości, podejmowaniem ryzykownych manewrów wyprzedzania, jazdą na jednym kole, przekraczaniem obowiązujących norm głośności oraz ciągłym stwarzaniem zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego (pieszych, rowerzystów) – wylicza pan Maciej, mieszkaniec gminy Rzezawa. – Ogłuszający dźwięk motocykli potrafi roznosić się w promieniu setek metrów dookoła, a głośność generowana przez niektóre z motocykli jest ogłuszająca i wyraźnie słyszalna nawet w odległości przekraczającej 2 kilometry.

Zdaniem autora pisma motocykliści przejawiają karygodny brak szacunku wobec innych uczestników ruchu oraz wobec mieszkańców okolicznych terenów. Czują się przy tym bezkarni. – Obserwuje się oburzające przykłady demoralizacji, wliczając w to obelżywe zachowanie, groźby i wyzwiska wobec osób zwracających motocyklistom uwagę na potencjalne skutki ich bezprawnego zachowania.

Pan Maciej konkluduje, że ograniczenia prędkości, czy obowiązujące ograniczenia hałasu w rzeczywistości są fikcją.

Własne statystyki

W rozesłanym piśmie autor przedstawił też „własne niecertyfikowane pomiary wartości prędkości oraz głośności motocykli dokonane w czasie od marca 2018 do października 2018 oraz od marca 2019 do czerwca 2019 na łącznej liczbie 1594 przejazdów motocyklistów”. Oto one:

● poziom głośności równy 100 dB przekroczyło aż 30% motocyklistów
● poziom głośności równy 105 dB przekroczyło aż 23% motocyklistów
● prędkość 50 km/h przekroczyło 92% motocyklistów
● prędkość 75 km/h przekroczyło 68% motocyklistów
● prędkość 100 km/h przekroczyło 32% motocyklistów
● prędkość 125 km/h przekroczyło 11% motocyklistów

Zanim dojdzie do tragedii

– Co musi się stać, aby podjęto skuteczne środki eliminujące występowanie tych bulwersujących procederów popełnianych przez nieodpowiedzialnych motocyklistów? Czy musi dojść do szokującego wypadku? Lub ofiar śmiertelnych? – pyta retorycznie pan Maciej.

– Zwracam się do wszystkich adresatów niniejszego pisma z apelem o niezwłoczne podjęcie działań, które pozwolą skutecznie wyeliminować (lub przynajmniej maksymalnie ograniczyć) oburzające praktyki notorycznie stosowane na drogach publicznych przez kierujących motocyklami – apeluje autor pisma.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia