R e k l a m a

Bochnia. Wybory uzupełniające na ławników sądowych

Do Rady Miasta Bochnia wpłynęło pismo z Sądu Okręgowego w Tarnowie informujące o konieczności przeprowadzenia wyborów w celu uzupełnienia do odpowiedniego stanu ławników orzekających...

Ruszył nabór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Wraz z końcem 2023 r. upłynie kadencja ławników sądowych orzekających w sądach powszechnych. Dlatego rozpoczął się nabór na kadencję obejmującą lata 2024-2027. Zadanie to...

Można zgłaszać kandydatów na ławników

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023. Obecna kadencja kończy się 31 grudnia 2019 r. Pod koniec kwietnia kolegium Sądu Okręgowego...